CIDEMAT Hranice, s.r.o. - Teraco je tradiční materiál používaný již před řadou tisíc let.

Beton má velmi mnoho tváří či pohledů. Můžeme jej vidět z různých úhlů použití, či našich požadavků uživatele. Odborníci mohou prohlásit, že má i svoji duši.

Jedním ze specifických druhů betonů, který nás doprovází ve stavebnictví obrovskou spoustu let, kombinující pevnost, houževnatost, odolnost, trvanlivost, ale také především krásu kameniva, jako základní komponenty, je teraco.

Teraco je jedna z velmi zajímavých tváří betonu, a to díky nejen pohledu, ale také díky řadě specifických požadavků a vlastností. Teraco v různých podobách je specifický beton, který patří k nejdéle užívanému betonu ve stavebnictví a prakticky se s ním setkáváme více než 4000 let, na různých stavbách, ve všech možných formách.

Ve své velmi dlouhé historii prošlo teraco a teracové výrobky dlouhým vývojem a to, že  není starým materiálem svědčí to, že je neustále v různých formách napodobováno či imitováno i v jiných výrobcích.

Dříve jsme se s teracem setkávali na stavbách ve formě litého teraca = jednolitých ploch, ve všech možných podobách. Tyto teracové podlahy se vyznačovaly perfektním řemeslným provedením, absolutní rovinou, a především jednou ze základních výborných vlastností teraca – obrovskou variabilitou ve vzorech, kresbách a barvách, s možností obrovských kombinací a možností snadného vytváření obrazců či dělení ploch v podlahách. Nevýhodou však bylo dlouhé zdržení na stavbách, kdy nalitá teracová směs musela na místě vytvrdnout pro možnost následného provedení broušení, leštění a dalších finálních postupů.

Požadavky stavebnictví na zefektivnění a zrychlení stavby, ve spojení s návazným rozvojem způsobů vibrolisování, přinesla velký rozvoj výroby teracových dlažeb a teracových výrobků, které se následně ve velkém začaly ve výstavbě užívat.

Hlavní suroviny :

Od hlavní suroviny – což jsou různé teracové nebo kamenné drti, různých frakcí, barev a kreseb za pomocí moderní výrobní technologie vibrolisování získávají teracové dlažby a teracové prvky své hlavní požadované parametry:

 • Vysoká pevnost v tahu ohybem celého prvku
 • Vysoká povrchová pevnost a tím odolnost proti bodovému zatížení
 • Vysoká provozní houževnatost a tím odolnost proti provoznímu zatížení
 • Kompaktnost celého prvku včetně nízké nasákavosti
 • Možnost snadné a levné provozní údržby plochy či jednotlivých dílů

Právě použití kameniva, různých barev, frakcí a kreseb dává teracovým prvkům možnost vytvořit obrovskou variabilitu konečných kreseb výsledné dlažby či teracových povrchů. Tuto paletu možností ještě zvyšuje možnost využití barvení teracové směsi do hmoty.

Výrobní technologie teracové dlažby a teracových výrobků umožňuje tyto vstupní výhody materiálu velmi efektivně, a za optimální náklady přenést do konečného výrobku. Pro projektanty a architekty je také velmi zajímavé a inspirativní i rozměrová nebo i tvarová šíře teracových dlažeb a teracových prvků.

Teracové dlažby :

Teracové dlažby jsou standardně vyráběny a dodávány v rozměrech 300x300x24mm, 300x300x30mm  -  pro velmi zatěžované plochy, 400x400x27 mm  a  600x600x38 mm. Následně lze z těchto základních rozměrů vyrábět i rozměry menší, či různé tvary, ze kterých lze ve vhodných vzorech skládat požadovaná podlahová plocha nebo obklad.

Teracové prvky :

Teracové prvky – obklady schodů, parapetní desky a různé ukončovací desky prakticky rozměrové omezení nemají a vyrábějí se v rozměrech a tvarech dle požadavků architekta či investora, či požadavků stavby. Teracové prvky lze vyrábět v provedení obkladu nebo také jeho samostatného betonového prvku. Výhodou při výrobě teracových prvků je možnost využití možností výroby i teracových intarzií = kombinací různých tvarů a barev v ploše daného prvku, a to jak z bezpečnostního hlediska (první a poslední schod v jiné barvě), tak z hlediska prostorového řešení celého interiéru. Je možné provedení kombinace dvou a více teracových vzorů nebo moderní využití vysoce odolné barevné pryskyřice. Samozřejmostí však je provedení teracové dlažby i teracových prvků v jedné kresbě, barvě i vzoru.

Povrchové úpravy :

Použití teracových dlažeb je především v interiérech. Tam, kde požadujeme velmi odolnou, pevnou, houževnatou, ale i přírodní podlahu, která se velmi snadno udržuje. Teracové dlažby všech rozměrů se proto nejčastěji vyrábějí broušené a s ostrými hranami. Uvedené provedení umožňuje, že při správném položení do plochy a správném zaspárování vzniká absolutně rovná podlahová plocha.

Pro venkovní plochy – terasy, balkony, zahradní atria,  lze teracovou dlažbu povrchově otrýskat, a tím zvýšit protiskluznost, která je potřeba v případě deště nebo sněhu.

Teracové prvky – obklady schodů, parapetní desky, se pro interiéry vyrábějí v broušeném provedení, kdy lze v případě požadavků projektanta část nášlapné plochy upravit pro zvýšení bezpečnosti – vložení PVC prvku, či nalepení epoxidového protiskluzného pásku, různé šířky a v různých barvách.

Pokládka teracové dlažby :

Teracová dlažba i teracové prvky se vyznačují velmi malou rozměrovou tolerancí. Nejrychlejší a nejběžnější je pokládka teracové dlažby vibrometodou, do polosuchého betonového lože o průměrné výšce 40 mm.

Základová deska pod pokládku teracové dlažby se nemusí nijak speciálně upravovat – stačí ji urovnat vibrační lištou s tolerancí ± 5 mm. Vyrovnání se provádí do horní plochy, právě snadno, výškou betonového lože.  Beton pro lože bývá třídy B 20/30 dle konečného zatížení výsledné podlahy. Pokládka se provádí do kontaktního cementového můstku.

Teracovou dlažbu lze také ukládat do lepidla. Důležitá je dobrá příprava základové desky s tolerancí    ± 2 mm/2 bm. Pro pokládku vždy používáme lepidlo pro těžké dlažby, a lepíme na hřeben 8-10. Šířka spár mezi dlaždicemi je 2-3 mm. Dilatování podlahové plochy se provádí s ohledem na členitost stavby dle požadavků projektanta. Dilatace se provádějí dilatačními PVC profily, pro teracovou dlažbu.

Spárování teracové dlažby :

Spárování teracové dlažby je velmi důležité a velkou částí přispívá ke konečné vysoké pevnosti a houževnatosti celé teracové podlahové plochy. Při správném zaspárování vzniká vysoce pevná a provozně tuhá podlahová vrstva s vysokou odolností proti bodovému zatížení, které vzniká většinou od transportních prostředků. Spárování se provádí směsi portlandského cementu a jemného písku v poměru 1:1 s vysokým vodním součinitelem. Pracovníci se musí snažit, aby spárovací směsí byla vyplněna celá výška spáry mezi dlaždicemi=zafixování dlaždic vůči sobě.

Vyčištění vrchní plochy teracové podlahy se provádí čistícím kotoučem PAD a jemným pískem. Tímto postupem je spára ve stejné výšce jako dlaždice a tím vzniká požadovaná absolutně rovná plocha. Nikdy neprovádějte spárování bílým cementem. Spára není tak pevná jako dlažba a provozem se špiní. Tam, kde je vysoký provoz je spára tmavší než na plochách s menším provozem.

Položenou teracovou plochu ještě dostaneme na vyšší úroveň, když tuto plochu přebrousíme a přeleštíme diamantovými kotouči. Takto lze získat exkluzivní podlahu za velmi výhodné náklady.

Impregnace položené plochy :

Teracová dlažba je přírodní materiál a posledním výrobním postupem ve vlastní výrobě, je broušení horní plochy. Tím dochází k „otevření plochy teraca“ a vzniků mikropórů. Těmi může následně do povrchu dlažby vnikat voda se špínou. Tím se podlaha špiní.

Impregnace zajistí zaplnění těchto pórů, které se vyskytují i v přírodním kameni, které je hlavní části teracové dlažby. Impregnace je paro-propustná a tím dochází k úniku vlhkosti z podlahové plochy, ale nedochází k vniknutí vody se špínou do povrchu teracové podlahy.

Provedení impregnace je velmi jednoduché a nyní na našem trhu je velká spousta impregnačních prostředků pro přírodní kámen a teraco, které lze využít. Důležité je před vlastní impregnací řádně umýt plochu, protože po provedení impregnace je odstranění nečistoty již velmi nákladné. Raději bychom tuto operaci pro naše zákazníky udělali u nás, ale z důvodu poslední operace broušení pod vodou to není možné.  Při provedení impregnace po položení, před zahájením používání podlahové plochy jsou také ošetřeny spáry mezi dlaždicemi.

Opravy a rekonstrukce teracových podlah :

Teracové podlahy mají pro uživatele jednu obrovskou výhodu. Tou je možnost snadné a jednoduché rekonstrukce či revitalizace povrchu teracové podlahy. Teracová vrstva dlaždice je běžně v rozsahu   8-12 mm. V této tloušťce je teracová vrstva jednolitá.

V případě požadavků na opravu prostoru se jako jeden z hlavních a ekonomicky velmi zajímavých úkolů provádí přebroušení teracové podlahy diamantovými nástroji. Přebroušením se z podlahy odstraní vrchní vrstva o tloušťce cca 0,5 mm (záleží na poškození a zašpinění podlahy) a před námi se znovu objeví „úplně nová kresba původní dlažby“. Po provedení impregnace přebroušené podlahy je před námi absolutně nová, krásná a čistá „nová“ teracová podlaha.

V praxi se setkáváme s požadavky na doplnění stávající teracové podlahy o dlažbu se shodným složením drtí, či doplnění podlahy, především v historických budovách, ve kterých se teraco běžně používalo. Obrovskou výhodou našich pracovníků je znalost jednotlivých druhů a barev teracových drtí. Na základě fotografie nebo zaslaného úlomku původní teracové dlažby dokážeme velmi věrohodně vyrobit dlažbu novou. To jsme již potvrdili na velké spoustě historických teracových ploch, či v historických budovách.

Pro tyto rekonstrukce jsme dokázali vyrobit náhrady reliéfních dlažeb, různých obrazců a kreseb v ploše, speciálních soklíkových či požlábkových pásků či soklových pásků s rádiusem pro rekonstrukci historických litých podlah. Obrovskou variabilitu možností, co z teraca a teracové dlažby dovedeme, že její využití je opravdu široké lze vidět na našich www.cidemat.cz

Jaké výhody získá uživatel teracové podlahy či teracových schodů, ať v administrativním centru, supermarketu, škole, ale i autoservisu, výrobní či skladovací hale?

 • Přírodní a přirozený materiál na ploše – vždyť kámen nás v různých formách obklopuje od začátku staveb
 • Podlahu s vysokou povrchovou pevností a houževnatostí proti provoznímu opotřebení
 • Podlahu s vysokou odolností proti bodovému provoznímu zatížení, a to jak statického, tak dynamického
 • Absolutně rovná podlahová plocha
 • Podlahu se snadnou a levnou provozní údržbou – stačí jen čistící prostředky s pH >7 – bez negativního vlivu na životní prostředí
 • Vysoká variabilita při barevném řešení prostoru za velmi optimální náklady
 • Velmi efektivní řešení všech doplňků podlahy či navazujících prvků ve shodném provedení nebo naopak kontrastní
 • Snadná, rychlá a ekonomicky zajímavě provedené pokládka
 • Parapety, soklíkové pásky, obklady schodů, netradiční řešení detailů, a to za optimální náklady
 • Snadno a levně proveditelná rekonstrukce, jak podlahy, tak všech použitých teracových prvků
 • Jedinou drobnou nevýhodou je nízká odolnost proti kyselinám, která vyplývá z použitých materiálů pro její výrobu.

Teraco, teracové dlažby a prvky se na stavbách vyskytují v různých formách a provedeních tisíce let. Své výborné vlastnosti potvrdily na několika milionech m2 podlahových ploch, v různých použitích, při různých provozních zátěžích.

Beton má mnoho tváří, ale v provedení teraca je těch tváří obrovské množství. A že má tento materiál budoucnost – to vyplývá nejen z jeho parametrů a vlastností – jen je využít, ale i z toho, že je kresba teracových dlažeb tak často v posledních obdobích imitována v jiných podlahových materiálech - je to zkrátka, velice moderní materiál.

    

CIDEMAT Hranice, s.r.o.
Bělotínská č. 288
753 01 Hranice
Telefon:
+420 / 581 829 366-7
+420 / 602 569 187
+420 / 606 709 423
   

   

Dátum zverejnenia: 14.11.2019 , Autor: CIDEMAT Hranice, s.r.o.

Späť na všetky novinky

Novinky

HUSQVARNA - akcia BETÓN 2023

HUSQVARNA - akcia BETÓN 2023 VYSKÚŠAJTE ALEBO VÝHODNE NAKÚPTE BALÍČEK ! V rámci akcie Betón 2023 Husqvarna Construction ponúkame vyskúšanie alebo obstaranie hladičky betónu Husqva…

Potrebujete pomôcť s Betonserverom?

Vyberte si nižšie kontakt a ozvite sa nám

E-mail: inveon@inveon.sk