ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - štrkopieskovňa ČERVENÍK

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - štrkopieskovňa ČERVENÍK


Prírodné ťažené kamenivo prané - Ťažba je pozastavená


Ako nás kontaktovať?

Adresa

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - štrkopieskovňa ČERVENÍK

920 42, Červeník
IČO: 35825286

Kontakt

Telefón: +421 907 283 818
Web: www.alas.sk

O nás

Spoločnosť ALAS SLOVAKIA, s. r. o., pôsobí na slovenskom trhu od roku 2002. Prevažujúcou činnosťou spoločnosti je ťažba a spracovanie kameniva, ktoré je určené na predaj stavebníkom, ale aj iným spotrebiteľom. Významnou časťou výrobného programu je aj produkcia transportbetónu. Sortiment kameniva je certifikovaný v zmysle zákona č. 90/1998 o stavebných výrobkoch, podľa EN a STN.

Kvalita

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. má zavedený systém manažérstva kvality splňujúci požiadavky normy EN ISO 9001 pre ťažbu a spracovanie kameniva a výroby transportbetónu.

Prevádzka je certifikovaná notifikovanými osobami v rámci legislatívy  SR a kvalita výroby je kontrolovaná vnútropodnikovým laboratóriom a v spolupráci s akreditovanými laboratóriami.

Certifikáty