ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - CB Trnava, Prielohy

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - CB Trnava, Prielohy

Výroba transportbetónu, cestného betónu, dodávky zavlhnutých zmesí na stabilizáciu podložia, výroba špecialnych produktov: ANHYDRIT, CEMENTOVÝ LIATY  POTER,  PENOBETÓN.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - CB Trnava, Prielohy
Prielohy (Zavar)
917 01, Trnava
IČO: 35825286

Kontakt

Mobil: +421 905 239 036
E-mail: info@alas.sk
Web: www.alas.sk

O nás

Spoločnosť ALAS SLOVAKIA, s. r. o., pôsobí na slovenskom trhu od roku 2002. Významnou časťou výrobného programu je aj produkcia transportbetónu. Betonáreň bola uvedená do prevádzky v roku 2013. Betonáreň je prevádzkovaná počas celého roka. V zimnom období pracuje s použitím teplej vody a kvalitných hygienicky nezávadných prísad. Zákazníkovi poskytujeme bezplatný servis pri návrhu a modifikácii čerstvých betónových zmesí za účelom zvýšenia požiarnej bezpečnosti, mrazuvzdornosti, priľnavosti, vodotesnosti, chemickej odolnosti, odolnosti voči obrusu, farebnosti, pohľadovosti a ďalších vlastností. Prevažujúcou činnosťou spoločnosti je ťažba a spracovanie kameniva, ktoré je určené na predaj stavebníkom, ale aj iným spotrebiteľom. Sortiment kameniva je certifikovaný v zmysle zákona č. 90/1998 o stavebných výrobkoch, podľa EN a STN.

Sortiment

Dodávky transportbetónu a zavlhnutých zmesí na stabilizáciu podložia.

Výroba špecialnych produktov: ANHYDRIT, CEMENTOVÝ LIATY  POTER,  PENOBETÓN.

Produkcia
- transportbetón triedy C 8/10 - C 60/75
- vodotesný betón, max. priesak 50 mm, trieda C20/50, C 25/30, C 30/37
- kamenivo stmelené hydraulickým spojivom triedy KSC I a KSC II
- cementová stabilizácia triedy SC I a SC II
- cementobetónové kryty vozoviek triedy CB I a CB III


Transportbetón je vyrábaný podľa normy STN EN 206
Cestný betón je vyrábaný podľa normy STN 73 6123
 

Doprava a mechanizácia

vlastné autodomiešavače
viď. www.alas.sk

Kvalita

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. má zavedený systém manažérstva kvality splňujúci požiadavky normy EN ISO 9001 pre ťažbu a spracovanie kameniva a výroby transportbetónu.

Certifikáty

Spoločnosť ALAS SLOVAKIA s.r.o. má dlhodobé skúsenosti s náročnými činnosťami potrebnými pre včasnú dodávku  kvalitných výrobkov určených primárne pre stavebný trh:
-          drveného a ťaženého kameniva
-          transportbetón
Naša spoločnosť pri svojej výrobnej činnosti postupuje podľa technologických predpisov a dosahuje dlhodobo vysokú kvalitu výrobkov, ktoré štandardne spĺňajú európske a národné normy.
Prevádzky spoločnosti sú certifikované notifikovanými osobami v rámci legislatívy SR a kvalita výroby je kontrolovaná vnútropodnikovým laboratóriom a v spolupráci s akreditovanými laboratóriami.
Okrem kvality výrobkov máme na pamäti aj ekologické aspekty pri ťažbe nerastného bohatstva a výrobe transportbetónu a na všetkých našich prevádzkach dbáme o šetrný prístup k prírode a nášmu okoliu.