ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - kameňolom HONTIANSKE TRSŤANY-HRONDÍN

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - kameňolom HONTIANSKE TRSŤANY-HRONDÍN

kameňolom, lomový kameň, andezit


Ako nás kontaktovať?

Adresa

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - kameňolom HONTIANSKE TRSŤANY-HRONDÍN

935 86, Hontianske Trsťany
IČO: 35825286

Kontakt

Telefón: +421 36 6323 148,
E-mail: e.hrondin@alas.sk
Web: www.alas.sk

Otváracia doba

Po - Pia:

od 7:00 do 15:30. 

So - Ne: zatvorené

O nás

Spoločnosť ALAS SLOVAKIA, s. r. o., pôsobí na slovenskom trhu od roku 2002. Prevažujúcou činnosťou spoločnosti je ťažba a spracovanie kameniva, ktoré je určené na predaj stavebníkom, ale aj iným spotrebiteľom. Významnou časťou výrobného programu je aj produkcia transportbetónu. Sortiment kameniva je certifikovaný v zmysle zákona č. 90/1998 o stavebných výrobkoch, podľa EN a STN.

Sortiment

prírodné drvené kamenivo, vyvretá hornina - andezit
 

Frakcia

0/4; 4/8; 8/11; 16/32; 0/32; 0/63; 31,5/63; 32/63; 0/125; neupravená surovina 0/32; neupravená surovina 0/63; netriedený kameň 0/200; 63/125; kameň 200/500

V ŽST Slatina je možnosť nakládky na vagóny.


Použitie
- povrchové vrstvy vozoviek s vysokými  nárokmi na odolnosť voči šmyku
- podkladové vrstvy v inžinierskom staviteľstve
- na výstavbu ciest s vysokými nárokmi na únosnosť podložia
- koľajové podložia a koľajové lôžka pre rýchlostné trate
- asfaltové a betónové zmesi
- betónové a kamenárske výrobky
- drenáže, zásypy inžinierskych sietí
- dekorácie

Kvalita

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. má zavedený systém manažérstva kvality splňujúci požiadavky normy EN ISO 9001 pre ťažbu a spracovanie kameniva a výroby transportbetónu.

Certifikáty