CRH (Slovensko), a.s. - štrkovňa– GEČA

CRH (Slovensko), a.s. - štrkovňa– GEČA

  
Jednou z prevažujúcich činností spoločností CRH je predaj štrkopiesku a drveného kameniva (makadamu) s následnou nákladnou dopravou štrkopiesku a kameniva špeciálnymi vozidlami. Predaj štrku a piesku vám zabezpečíme z našich vyhradených ložísk.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

CRH (Slovensko), a.s. - štrkovňa– GEČA
Geča 359
044 10, Geča
IČO: 00214973

Otváracia doba

Pracovné dni: 6:00 – 14:00 hod.
Víkend a sviatky: zatvorená prevádzka

Upozornenie:
V mesiacoch december, január, február sa otváracia doba mení.

O nás

CRH vyrába a zabezpečuje predaj štrku a piesku na výhradných ložiskách štrkopiesku Veľké Úľany (pri Galante), Geča (pri Košiciach) a Orlov (pri Starej Ľubovni).

Ponúkame aj široký sortiment výrobkov prírodného kameniva z lomov Čachtice, Hubina, Jablonica a  Mníchova Lehota. 
    
Strategickým rozmiestnením našich prevádzok, sme schopní zabezpečiť požiadavky zákazníkov na odber štrkopieskov a kameniva na celom území Slovenska.

Sortiment

Balené kamenivo

Balené kamenivo - Big Bag (1 m³) a Small Bag (30 kg)

Ak patríte k tým stavebníkom, ktorí potrebujú väčšie objemy kameniva v praktickom balení, ktoré umožní ľahkú manipuláciu s kamenivom priamo na stavbe, siahnite po novinke na trhu – balenom kamenive Big Bag. Pre účely drobnej betonáže alebo estetických úprav vo vašej záhrade ponúkame Small Bag.

Výhody a hlavná charakteristika

  • Jednoduché dávkovanie – možnosť výberu viacerých frakcií
  • Jednoduchá manipulácia vďaka hydraulickej manipulačnej technike priamo na miesto – bez poškodenia vašej dlažby alebo trávnika
  • Jednoduchá skladnosť – možnosť výberu z dvoch veľkostí –1 m³a 30 kg
  • Na želanie zákazníka zaistíme dopravu na miesto – už od jedného vreca

 V ponuke sú rôzne frakcie kameniva, ktoré možno využiť na

  • klasickú betonáž
  • okrasné účely
  • násypy
  • akváriá
  • drobné úpravy 

 

Voľne ložené kamenivo

Prevádzky ponúkajú široký sortiment praných triedených štrkopieskov, ktoré sa používajú ako materiály vhodné do betónov, v cestnom staviteľstve a tiež do mált. Kamenivo podlieha pravidelnej kontrole v akreditovanom laboratóriu firmy CRH.

Spôsob predaja: 
Platba v hotovosti/ na faktúru zálohovo /na faktúru s dobou splatnosti, v prípade väčších objednávok možnosť odberu podľa dohody.

Normy a certifikácia:
Certifikáciu vnútropodnikovej kontroly dozoruje autorizovaná osoba QUALIFORM SLOVAKIA, s.r.o. CRH je držiteľom certifikátov podľa noriem STN OHSAS 18001:2008 - Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a STN EN ISO 9001:2001 / ISO 9001:2000 - Systém manažérstva kvality.

 

Doprava a mechanizácia

Zabezpečíma dopravu štrkopiesku a kameniva špeciálnymi vozidlami.

Certifikáty

Na koho sa obrátiť

Špecialista predaja pre štrkovňu Geča
Peter Šalata
+421 (0) 905 541 095
Riaditeľ pre segment kameniva
Rade Bučevac
+421 911 151 279

Cenník

Cenník AGG Geča
Cenník AGG Veľké Uľany

Ďalšie adresy

Lom Hubina
922 21Hubina, pošta Moravany nad Váhom

Vedúci: Jaroslav Chalás
Mobil: +421 918 906 728

Tel.: +421 33 77 47 182
E-mail: hubina@sk.crh.com

Lom Jablonica
906 32 Jablonica

Vedúci: Ján Červeňanský
Mobil +421 903 804 204

Tel.: +421 34 65 83 611
E-mail: jablonica@sk.crh.com

Lom Čachtice
916 21 Čachtice

Vedúci: Richard Kolarovič
Mobil +421 917 900 568

Tel.: +421 32 74 06 440
E-mail: cachtice@sk.crh.com

Štrkovňa Veľké Úľany
Nové Osady
925 22 Veľké Úľany
GPS: 48°8'31.14", 17°35'51.51"

Vedúca: Anežka Regešová
Mobil: +421 (0) 911 106 927

e-mail: kamenivo@sk.crh.com

   
 


Pobočky