Danucem Slovensko a.s. - Úložisko zeminy a kameniva Podunajské Biskupice

Danucem Slovensko a.s. - Úložisko zeminy a kameniva Podunajské Biskupice


Danucem Slovensko a.s. rozširuje svoje činnosti aj v oblastiach životného prostredia. Snažíme sa vyvíjať technológie a kroky potrebné na znižovanie dopadov na životné prostredie. Práve z toho dôvodu ponúkame uskladňovanie kvalitnej certifikovanej výkopovej zeminy a kameniva.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

Danucem Slovensko a.s. - Úložisko zeminy a kameniva Podunajské Biskupice
Podunajské Biskupice - Lieskovec
821 06, Bratislava
IČO: 00214973

Otváracia doba

Pracovné dni:   08:00 – 16:00
Víkend a sviatky:  zatvorená prevádzka

O nás

Na miesta kde vznikali výkopové jamy, ťažbou rôznych stavebných materiálov, dovážame kvalitnú výkopovú zeminu, a tak napomáhame k rekultivácii životného prostredia.

Sortiment

Katalógové číslo
 
 Názov odpadu
 
Kategória
 
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v  17 05 03 O
17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v  17 05 05 O
 
 

Na koho sa obrátiť

Backfilling coordinator & Market intelligence manager
Andrej Šaranský
+421 903 268 169

Cenník

Datasheet


Pobočky