ERPOS, spol. s r.o.

ERPOS, spol. s r.o.

Uskutočňovanie pozemných stavieb, inžinierskych a dopravných stavieb, výroba, predaj a doprava kameniva - štrky, piesky,  výroba betónu, doprava betónu, stavebná doprava a mechanizácia, demolačné a búracie práce, prevádzka skládky stavebných odpadov, recyklácia stavebných odpadov, výroba a predaj recyklátov, stavebniny, výkon stavebného dozoru.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

ERPOS, spol. s r.o.
Kamenná 23
010 01, Žilina
IČO: 315 885 06

Kontakt

Telefón: +421 41 500 40 23
Mobil: +421 911 803 553
E-mail: betonarka@erpos.sk
Web: www.erpos.sk

Otváracia doba

Výroba betónu:

PO-PIA   07:00-15:30

V prípade potreby vieme zabezpečiť výrobu a transport aj mimo otváracích hodín.

 

Výroba kameniva:

 

PO-PIA 07:00-15:30

Platia tak pre predajňu na Kamennej v Žiline, ako aj v Lome Baranová pri Rajci. V prípade potreby vieme zabezpečiť predaj a dopravu aj mimo otváracích hodín.

O nás

Spoločnosť ERPOS, spol. s r. o. bola založená 6. 7. 1993.

 

Hlavným zameraním je:

 • Uskutočňovanie pozemných, inžinierskych a dopravných stavieb
 • Výroba, predaj a doprava kameniva
 • Výroba a transport betónových zmesí
 • Stavebná doprava a mechanizácia
 • Demolačné a búracie práce
 • Prevádzka skládky stavebných odpadov
 • Recyklácia stavebných odpadov na našej skládke, alebo priamo u zákazníka
 • Výroba a predaj recyklátov
 • Veľkoobchod so stavebným materiálom
 • Vykonávanie stavebného dozoru

 

Výroba a transport betónových zmesí 

Stavebná spoločnosť ERPOS sa venuje výrobe betónu od roku 2001. Denná kapacita výrobne našej betonárky ELBA je 200 m3 betónu.

Svojím zákazníkom poskytujeme komplexné služby od výroby betónu, až po jeho transport na miesto určenia vlastnými kapacitami.

Naším garantom výroby je firma BetónRacio s.r.o. Trnava, ktorá nám navrhla a odskúšala receptúry pre betóny triedy C 8/10 až C 30/37 a cestný betón CB III.

Ako vstupné suroviny používame Portlanský cement troskový CEM III/A 42,5 N, kamenivo prírodné ťažené premývané, kamenivo prírodné drvené z vlastného lomu Baranová pri Rajci a prísady od firmy BetónRacio s.r.o. Trnava.

Prepravu čerstvých betónov realizujeme vlastnými domiešavačmi a na čerpanie betónu používame betónpumpu s 24. metrovým ramenom.

Certifikát zhody potrebný pre vyhlásenie zhody vydala autorizovaná osoba (TSÚS), ktorá pravidelne vykonáva priebežné kontroly kvality

Betonáreň sa nachádza v Žiline na ul. Kamenná 23. 

 

Výroba, predaj a doprava kameniva

Stavebná spoločnosť ERPOS sa venuje ťažbe, doprave a predaji kameniva a iných sypkých materiálov od roku 2009.

Svojím zákazníkom poskytujeme komplexné služby v oblasti výroby a dopravy kameniva a iných sypkých materiálov na miesto určenia vlastnými kapacitami.

Prepravu realizujeme vlastnými vyklápačmi a ťahačom značky MAN s kapacitou od 3 do 25 ton s prívesmi a návesmi. Nakládku kameniva a iných materiálov realizujeme našimi nakladačmi značky Liebherr.

Predajňa kameniva sa nachádza v Žiline na ul. Kamenná 23 a v Lome Baranová pri Rajci.

 

Sortiment

Betón:

 • Výroba kompletného sortimentu betónov podľa STN EN 206+A1: 2017, STN EN 206: 2015/NA: 2015, STN EN 206: 2015/NA: 2015/Z1: 2017
 • Betónová zmes v triede C 8/10 - C 30/37, v triede MC15 a MC20
 • Betón pre cementobetónové kryty vozoviek (CB III)

 

Ceny betónu ako aj kompletný cenník dopravy je dostupný u kontaktnej osoby.

 

Kamenivo:

 • Výroba a predaj kompletného sortimentu prírodného kameniva z dolomitického vápenca podľa STN EN 12620: 2002+A1: 2008, STN EN 13043: 2002/AC: 2004, STN EN 13242: 2002+A1: 2007
 • Kamenivo určené najmä na cesty, inžinierske stavby, na výrobu betónu a na výstavbu budov a iných stavebných diel
 • Ponúkame rôzne frakcie Dolomit - CE:
  • 0/4, 4/8, 8/16, 16/32, 32/63, 0/16, 0/22, 0/32, 0/63, 0/125, 63/125
 • Ďalej ponúkame:
  • Dolomit netriedený
  • Hlinu
  • Kamenivo riečne okrúhle 8/16
  • Žltý piesok 0/2
  • Recyklát betónový (0/63, 0/120)
  • Recyklát suťový (0/5, 0/22, 0/63, 32/63)
  • Recyklát asfaltový (0/63)

V prípade potreby inej frakcie materiálu, než uvedenej, je možné doplnenie sortimentu v nadväznosti na množstvo a záujem klienta (t.j. výroba ďalšej komodity). Ceny kameniva a iných sypkých materiálov ako aj kompletný cenník dopravy je dostupný u kontaktnej osoby.

Doprava a mechanizácia

Preprava betónu: 

 • Autodomiešavač Man s objemom 7m3
 • Betónpumpa MAN (PUMI 24) s čerpadlom s dosahom 24 m a objemom 4,5 m3

 

Preprava kameniva: 

 • Vlastné vyklápače značky MAN s kapacitou od 3 do 13 ton

Kvalita

Betónová zmes

 • Certifikát zhody potrebný pre vyhlásenie zhody vydala autorizovaná osoba (TSÚS), ktorá pravidelne vykonáva priebežné kontroly kvality.
 • Naša spoločnosť zaviedla a používa systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016/EN ISO 9001:2015, systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2016/EN ISO 14001:2015 a systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN OHSAS 18001:2009

 

Certifikáty

Na koho sa obrátiť

Vedúca prevádzok betonáreň a kamenivo
Ing. Magdaléna Brósová
+421 911 803 553
Predaj kameniva - Lom Baranová pri Rajci
Ing. Martin Grečnár
0902 634 914
Dispečer prevádzok - betonáreň a kamenivo
Miroslav Školník
+421 902 634 914

Ďalšie adresy

Sídlo spoločnosti:

 

ERPOS, spol. s r.o.

Ul. Vysokoškolákov 4

010 08 Žilina

kontakt:

Tel.: +421 41 500 40 23

E-mail: erpos@erpos.sk

 

Lom Baranová pri Rajci - predaj kameniva:

 

Ing. Martin Grečnár

Mobil: +421 903 559 697 

martin.grecnar@erpos.sk

 

 


Zaradenie do kategórií