IS-LOM s.r.o., Lom Čierne Kľačany

IS-LOM s.r.o., Lom Čierne Kľačany

    
Prírodné drvené kamenivo a ťažené štrky - rôzne frakcie


Ako nás kontaktovať?

Adresa

IS-LOM s.r.o., Lom Čierne Kľačany

953 05, Zlaté Moravce
IČO: 31720803

Kontakt

Telefón: +421 37 6920 50
Fax: +421 37 6920 517
Web: www.islom.sk

Otváracia doba

EXPEDÍCIA – lom Čierne Kľačany
Pondelok-Piatok od 6,00 do 14,30 hod.

O nás

Lom Čierne Kľačany patrí pod spoločnosť IS-LOM s.r.o., ktorá bola založená v roku 1995 a dnes patrí k najväčším dodávateľom drveného kameniva v oblasti východného Slovenska.

Materiál – andezit, kamenivo pre cestné staviteľstvo, výstavba kanalizácií, úprava vodných tokov, atd. 

Sortiment

Prírodné drvené kamenivo a ťažené štrky - frakcie v mm: 

 • 0/4
 • 0/8
 • 4/8
 • 8/11
 • 8/16
 • 16/22
 • 16/32
 • 32/63
 • 63/125
 • 0/32
 • 0/63
 • 0/90
 • 0/125 

V lome Čierne Kľačany nie je možné platiť kartou

Doprava a mechanizácia

Výroba frakcií na mobilných drvičoch

Kvalita

Výrobky spĺňajú normy:

 • STN EN 12620 Kamenivo do betónu
 • STN EN 13043 Kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch
 • STN EN 13139 Kamenivo do malty
 • STN EN 13242 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest
 • STN EN 13450 Kamenivo na koľajové lôžko

Certifikáty

Na koho sa obrátiť

Vedúci lomu
Ing. Štefan Slivenský
+421 911 146 726
Expedícia
Bc.Laurincová Mária
+421 910 803 985
Expedícia
Pavel Fraňo
+421 910 804 002

Cenník

cenník kameniva od 1.2.2019

Ďalšie adresy

Lom Maglovec
080 06 Vyšná Šebastová 213

 

Telefón:
+421 902 901 168 – vedúci strediska Ing. Róbert Kredatus
+421 903 635 880 – manažér predaja Danka Ščavnická

Expedícia, váha:  +421 902 901 172


Pobočky