QCONTROL s.r.o., odšt. závod - Děčín

QCONTROL s.r.o., odšt. závod - Děčín

Prevádzka akreditovanej skúšobne stavebných hmôt.
Vykonávanie preukazných a kontrolných skúšok betónov, kameniva, zemín, podkladových vrstiev a zmesí.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

QCONTROL s.r.o., odšt. závod - Děčín
Uhelná 1896/2
405 02, Děčín IV - Podmokly
IČO: 28311060

Kontakt

Telefón: +420725339554
E-mail: vesela@qcontrol.cz
Web: www.qcontrol.cz

O nás

QCONTROL s.r.o. je odštěpným závodom spoločnosti QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.. Vznikla v roku 2002. Jedná sa o akreditovanú skúšobňu stavebných hmôt č. S - 301 so skúšobňami v Bratislave, Svite, Děčíne, Prahe, Hradci Králové, Brne, Olomouci a Třinci.

Sortiment

Naša skúšobňa stavebných hmôt vykonáva skúšky:
  - čerstvého, zatvrdnutého a striekaného betónu
  - betónových výrobkov a obrubníkov
  - kameniva
  - cementov, mált a prísad do betónov
  - zemín a násypov
  - preukaznej skúšky zemín, betónov a návrhy zmesí pre výrobu betónov.
Nad rámec bežných skúšok naše laboratórium vykonáva aj skúšky integrity pilot, CBR in situ a statický modul pružnosti betónu v tlaku. Jednou z ďalších možností laboratória je poskytovanie geotechnických a geologických posudkov.


Tešíme sa na úspešnú spoluprácu.

 

Na koho sa obrátiť

Vedúci pracoviska Děčín
Jana Veselá, DiS.
+420725339554

Ďalšie adresy

VEDENIE SPOLOČNOSTI SLOVENSKÁ REPUBLIKA​:

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.
Pasienková 9 D
821 06 Bratislava
Tel.: +421 253 637 042
E-mail: qualiform@qualiform.sk

IČ:    35826045
DIČ: SK 2020260968

-------------------------------------------------

VEDENIE SPOLOČNOSTI ČESKÁ REPUBLIKA:

QCONTROL s.r.o.  odštěpný závod
Lesní 693
664 01 Bílovice nad Svitavou

IČ:    28311060
DIČ: CZ28311060


Pobočky