RBR Betón, a.s. - betonáreň Žilina

RBR Betón, a.s. - betonáreň Žilina

    
Výroba betónu, doprava betónu, potery Anhymix, komplexné stavebné a technologické dodávky a služby súvisiace s prípravou a realizáciou inžinierskych, bytových, polyfunkčných, priemyselných a poľnohospodárskych stavieb.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

RBR Betón, a.s. - betonáreň Žilina
Mudroňova 5
010 01, Žilina
IČO: 36672572

O nás

Obchodná značka RBR funguje na stavebnom trhu od roku 1993.

Začiatkom decembra 2006 sa pod názvom RBR Betón zahájila výstavba najväčšej prevádzky na výrobu betónu na Slovensku s umiestnením v meste ŽILINA.

Realizácia projektu bola odpoveďou na zvýšené požiadavky stavebného trhu na urýchlené dodávky betónových zmesí vysokej certifikovanej kvality.

V súčasnej dobe Vám môžeme poskytnúť dodávky betónov v prevádzkach Žilina, Ružomberok, Žiar nad Hronom, Detva, Zvolen a Žarnovica.

Betonárne na všetkých prevádzkach sú vybavené recyklingom a kotolňou, čím je zabezpečená aj prevádzka v zimnom období.

Produkcia RBR Betón prekročila v roku 2016 množstvo 1 000.000 m3 vyrobených betónových zmesí.

Spojenie výroby betónu s jeho transportom t.j. dopravnými službami, ktorými disponuje spoločnosť, predstavuje komplexný balíček služieb pre zákazníka.

Transportbetón sa zabezpečuje vlastnými kapacitami, ktoré postupe rozširujeme a doplňujeme. 

Sortiment

Výroba, transport a čerpanie betónu

 • vyrába kompletný sortiment betónov podľa platných STN noriem
 • betónová zmes v triede C 8/10 - C 50/60
 • poterový betón
 • betón pre cementobetónové kryty vozoviek
 • cementové stabilizácie
 • betónové bloky „BETON BLOCK“

Stavebná činnosť

 • Pozemné stavby
 • Dopravné stavby

 

Doprava a mechanizácia

V súčasnosti náš vozový park zahŕňa:

domiešavače

 • 9m³ domiešavače................................15 ks
 • 7m³ domiešavače..................................7 ks
 • 12 m³ domiešavače..............................15 ks

betónpumpy

 • betónpumpa M 24  /s objemom Mix 7m³/
 • betónpumpa M 26  /s objemom Mix 7m³/
 • betónpumpa M 28  /s objemom Mix 7 m³/
 • betónpumpa M 38  /s hodinovým výkonom čerpadla 160m³/
 • betónpumpa M 39  /s hodinovým výkonom čerpadla 160 m³/
 • betónpumpa M 47 /s hodinovým výkonom čerpadla 160m³/
 • stacionárne čerpadlo betónu P 718 TD  /s hodinovým výkonom čerpadla 17,4 m³/

 

Betonáreň Schwing Stetter HN 1,0-RS s objemom miešacieho jadra 1 m³, s hodinovým výkonom 45-50 m³/ hod

Betonáreň Schwing Stetter HN 3,0-RS s objemom miešacieho jadra 3 m³, s hodinovým výkonom 120 m³ / hod 

Mobilná betonáreň SBM EUROMIX 3300 s objemom miešacieho jadra 3,3m³, hodinovým výkonom 145m³/hod

Kvalita

Spoločnosť RBR Betón, a.s. je držiteľom Certifikátov

-             Certifikát integrovaného manažérskeho systému (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; BS OHSAS 18001:2007)

-             SK Certifikát o zhode systému riadenia výroby u výrobcu (SK12-ZSV-0149)

 

Betón je vyrábaný z kvalitných a certifikovaných vstupných materiálov, z riečneho ťaženého kameniva, dolomitického kameniva a cementových súčastí dodávaných spoločnosťou Považská cementáreň, a.s., Ladce.