BETONÁREŇ Krompachy - Slovinky, Slovak Ingeniering, s.r.o.

BETONÁREŇ Krompachy - Slovinky, Slovak Ingeniering, s.r.o.

BETONÁREŇ Krompachy - Slovinky, Slovak Ingeniering, s.r.o. /Strojbet 25/ - je určená pre výrobu betónových zmesí podľa starého značenia triedy B 7,5 až B 50 všetkých stupňov spracovateľnosti s maximálnou veľkosťou kameniva 63 mm. My Vám ponúkame zmesí triedy podľa nového značenia C 8/10 až C 30/37, taktiež aj poterové betóny. Betonáreň je riešená pre skládku kameniva v zásobníkoch a vybavená dopravníkovým pasom. Výška odberu betónovej zmesi umožňuje jej odber autodomiešavačom. Technický výkon miešačky je 25 m3/hod.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

BETONÁREŇ Krompachy - Slovinky, Slovak Ingeniering, s.r.o.

053 42, Krompachy - Slovinky
IČO: 43995969

O nás

Naša betonáreň Strojbet 25 je určená pre výrobu betónových zmesí podľa starého značenia triedy B 7,5 až B 50 všetkých stupňov spracovateľnosti s maximálnou veľkosťou kameniva 63 mm. My Vám ponúkame zmesí triedy podľa nového značenia C 8/10 až C 30/37, taktiež aj poterové betóny. Betonáreň je riešená pre skládku kameniva v zásobníkoch a vybavená dopravníkovým pasom. Výška odberu betónovej zmesi umožňuje jej odber autodomiešavačom. Technický výkon miešačky je 25 m³/hod.
       
      
Cementové hospodárstvo

Základom cementového hospodárstva v procese výroby betónovej zmesi je zásobník na cement (silo) o objeme 53 ton.
V tomto zásobníku je skladovaný cement. Zásobník je plnený pneumaticky priamo z autocisterny. Cement je následne v procese výroby zo zásobníka dopravovaný pomocou závitovkového dopravníka do príslušného vážiaceho zariadenia. Výkon dopravníka je ovplyvnený veľkosťou jeho priemeru, uhlom sklonu a použitou prevodovkou s elektromotorom.

         
Štrkové hospodárstvo

Zásobníky kameniva slúžia k uskladneniu jednotlivých frakcií hrubého a drobného kameniva. V našom prípade radové zásobníky kameniva sú charakteristické usporiadaním jednotlivých komôr v rade za sebou. Spôsob plnenia zásobníkov kamenivom je kolesovým nakladačom po nájazdovej rampe. Uskladnené kamenivo je zo zásobníkov dávkované na váhu kameniva pomocou pneumaticky ovládaných segmentových uzáverov, umiestnených na dne jednotlivých zásobníkov. Zásobníky sú tri s frakciami 0-4, 4-8, 8-16. Doprava kameniva medzi vážiacim pásom a miešačkou je zabezpečená skipovým výťahom.

        
Riadiace a vážiace systémy

Riadenie procesu dávkovania váh, procesu miešania betónovej zmesi a zber údajov z tenzometrických snímačov zabezpečujú vážiace indikátory.
Vážiace indikátory zabezpečuje riadenie dávkovania jednotlivých komponentov. Obsluha má možnosť pracovať v ručnom (servisnom), alebo poloautomatickom režime. V ručnom (servisnom) režime je možné ovládať jednotlivé zariadenia pomocou ovládačov na ovládacom pulte. V poloautomatickom režime obsluha zapne miešačku a na ovládacom pulte si navolí receptúru a počet dávok /miešačiek/. Po jej navolení zatlačí tlačidlo "štart". Začnú sa navažovať jednotlivé komponenty a po ich nadávkovaní do miešačky sa mieša potrebný čas na vytvorenie betónovej zmesi. Cyklus sa opakuje až do naplnenia počtu dávok (miešačiek).

          
Doprava a čerpanie betónovej zmesi

S dopravou a čerpaním betónovej zmesi nie je problém, keďže firma vlastní tri autodomiešavače typu TATRA 815 s objemom nádrží na betón 5 m³. Pri väčších množstvách a plynulosti dodávok betónových zmesí, vieme zabezpečiť dostatočný počet vozidiel. Taktiež vlastníme autopumpu typu TATRA 815 s dĺžkou výložníka 24 metrov.

 

Sortiment

VÝROBA BETÓNOVÝCH ZMESÍ:

Naším zákazníkom ponúkame betónové zmesi vyrábané podľa STN EN 206-1 týchto tried:

 • C8/10
 • C12/15
 • C16/20
 • C20/25
 • C25/30
 • C30/37
 • C16/20 poterový
 • C20/25 poterový

Všetky betónové zmesi sú certifikované.


Pre prípravu týchto zmesí používame cement HOLCIM CEM II/A-S 42,5 N.

Ponúkame aj výrobu špeciálnych betónových zmesí, kde cena bude stanovená individuálne podľa predloženej receptúry kupujúceho a podľa použitých prísad. V prípade zmeny cien vstupných materiálov si vyhradzujeme právo na úpravu cien betónových zmesí.
"Kupujúci je povinný zabezpečiť správne spracovanie a ošetrovanie betónu v zmysle platných technických noriem".

   

DOPRAVA BETÓNOVÝCH ZMESÍ:

Firma vlastní tri autodomiešavače typu TATRA 815 s objemom nádrží na betón 5 m3. Pri väčších množstvách a plynulosti dodávok betónových zmesí, vieme zabezpečiť dostatočný počet vozidiel.

 

ČERPANIE BETÓNOVÝCH ZMESÍ:

Firma vlastní autopumpu typu TATRA 815 s dĺžkou výložníka 24 metrov.

 

OSTATNÉ PRÁCE:

Ponúkame stavebné práce rôzneho druhu (typu stavba na kľúč), rôzne zemné práce (úprava terénu), výkopové, búracie a demolačné, vŕtacie (do priemeru 400 mm a hĺbky 2000 mm) pre stĺpy, ploty, brány a pod., nakladanie a vykladanie materiálov na paletách pomocou lyžín, strojmi CATERPILLAR, dopravu materiálov, prevažne sypkých k rodinným domom resp. menším stavbám, strojmi AVIA, TATRA 815.

 

DOPLNKOVÉ SLUŽBY:

Ponúkame na predaj štrky zrnitosti:

 • 0 - 4
 • 0 - 16
 • 0 - 32
 • 4 - 8
 • 8 - 16


Poskytujeme možnosť zapožičania náradia, vibračnej dosky dĺžky 2000 mm, ručného vibrátora na zhutnenie betónových zmesí o priemere 45 mm.

V prípade záujmu o naše služby nás nevahajte kontaktovať.

    

Kvalita

Certifikáty