Transunit s.r.o.

Transunit s.r.o.

Dodávky betonární, dodávky technológii na solidifikáciu a recykláciu priemyselných odpadov, modernizácie a rekonštrukcie technológií.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

Transunit s.r.o.
Giraltovská 4492
085 01, Bardejov
IČO: 31 690 211

Kontakt

Telefón: +421 54 4726195
E-mail: trans@transunit.sk
Web: www.transunit.sk

O nás

Sme tu pre vás už 25 rokov

Spoločnosť Transunit, s.r.o bola založená v roku 1994 pracovníkmi bývalých ZŤS, ktorí v tej dobe už mali veľké skúsenosti s projektovaním a výrobou betonárni. Od svojho založenia vyvíja činnosť na celom území Slovenska ako aj v zahraničí.

Tvorí súčasť voľného združenia firiem zabezpečujúcich komplex dodávok a služieb pre zákazníka.

Spoločnosť sa zameriava najmä na dodávky, modernizáciu a rekonštrukciu zariadení na výrobu betónových zmesí a betónového tovaru a taktiež na dodávky technológii na solidifikáciu a recykláciu priemyselných odpadov.

Spoločnosť Transunit ponúka riešenie a dodávky na mieru. Zákazník dostáva komplexné riešenie od návrhu, cez projekt, realizáciu, oživenie technológie, zaškolenie obsluhy a servis.

Projekty a konštrukčná dokumentácia sú pripravované kvalifikovanými pracovníkmi s dlhoročnými skúsenosťami na pracoviskách vybavených najmodernejšou výpočtovou technikou. Spoločnosť sa zameriava na individuálny prístup a predkladá zákazníkovi niekoľko alternatívnych návrhov v rámci ponukovej a predprojektovej prípravy. Kvalitná technická príprava a vyriešenie technických otázok už v počiatočnej fáze projektu sú dôležité pre optimálny výsledok.

Náš tím je tvorený pracovníkmi s dlhoročnými skúsenosťami z oboru a máme za sebou množstvo realizovaných stavieb.

Okrem dodávok technológií sa spoločnosť zameriava na vývoj a vylepšia technických riešení použitých vo svojich technológiách a zapracováva skúsenosti a požiadavky užívateľov betonárni do nových produktov. Vďaka technickému vývoju je spoločnosť schopná dodať periférne zariadenia k betonárňam – recyklačné zariadenia, tlakové stanice vody, ohrev vody, ohrev kameniva, opláštenia a zateplenia technológií, dopravníky, elevátory, obslužné a skladové kontajnery.

Pre zákazníkov je spoločnosť schopná vyriešiť technické riešenie projekčného usporiadania na mieru, podľa ich potrieb a požiadaviek. Nezanedbateľnou požiadavkou je určite aj rýchly a kvalitný servis, poskytovaný sedem dní v týždni.

Transunit vyrieši Váš problém rýchlo a komplexne.

Sortiment

Výroba technológií

Projekt realizovaný s podporou Európskej únie

Názov projektu

Výrobno-administratívna hala TRANSUNIT

http://www.transunit.sk/podpora/default.htm

Na koho sa obrátiť

HOT LINE SERVIS 1

+421 905 719 735
HOT LINE SERVIS 2

+421 905 666 554
Výkonný riaditeľ
Ing. Jozef Kraus
+421 905 903 287
Tech. riaditeľ, konateľ
Ing. Ján Sosňák
+421 905 666 554
Obch. úsek, konateľ
Ing. Ján Banický
+421 905 266 337
Ekonomický úsek
Ing. Adriana Laktičová
+421 907 864 067
Náhradné diely
Ing. Kamil Volčko
+421 918 116 050
Náhradné diely
Ing. Ján Banický ml.
+421 905 552 075
Úsek montáže
Andrej Ovšanik
+421 905 719 735

Ďalšie adresy

Sídlo spoločnosti

Štefánikova 90

Bardejov 085 01


Zaradenie do kategórií