UND-03 a.s.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

UND-03 a.s.
Rastislavova 106
040 01, Košice
IČO: 31719163

Sortiment

  • kopaný piesok
  • Šaštín
  • piesok 0/4
  • štrk 0/16
  • štrk 4/8
  • štrk 8/16
  • dekoračný štrk 16/32
  • vápencová drva 0/4

Certifikáty

Na koho sa obrátiť

Riaditel pre dopravu a logistiku
Ondrej TOMČÍK
+421-905 907 071
Predajca štrkopieskov
Kristína KOVALÍKOVÁ
+421-55-68 17 230 , 62 517 24


Zaradenie do kategórií