VIAKORP, s.r.o. - Obaľovacie centrum - Obaľovačka Horný Tisovník (člen skupiny VIAGROUP)

VIAKORP, s.r.o. - Obaľovacie centrum - Obaľovačka Horný Tisovník (člen skupiny VIAGROUP)

 

Obaľovacie centrum - obaľovačky, výroba a predaj asfaltom obaľovaných zmesí, asfaltobetónové vozovky,  spevnené plochy a parkoviská, chodníky.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

VIAKORP, s.r.o. - Obaľovacie centrum - Obaľovačka Horný Tisovník (člen skupiny VIAGROUP)

962 75, Horný Tisovník
IČO: 50228455

Kontakt

Mobil: +421 908 774 162
E-mail: viakorp@viakorp.sk
Web: www.viakorp.sk

Otváracia doba

PO - PIA:  od 7.00 do 16.00 hod.

O nás

Spoločnosť VIAKORP, s.r.o. je lídrom v cestných konštrukciách. Ako jedna z prvých spoločnosti na svete realizovala asfaltovú komunikáciu s pridávaním recyklovaného plastu do asfaltu. Spoločnosť ponúka viac druhov recyklovanej plastovej prímesi do asfaltov, na jednotlivé typy vozoviek od ciest tretej triedy aţ po rýchlostné cesty a diaľnice. 

Výroba asfaltových zmesí je realizovaná na zariadení, ktoré je v súčasnosti najvyspelejším a najefektívnejším zariadením dostupným na európskych trhoch. Je navrhnuté podľa aktuálnych technických pravidiel a noriem a v súlade s platnými predpismi. Zároveň sú zohľadnené predpisy, ustanovenia, smernice a normy EÚ. So zohľadnením na veľkosť a primeranosť nákladov, plní všetky relevantné požiadavky na najlepšiu dostupnú techniku.

Hodinová výrobná kapacita navrhovaného zariadenia je 160 t/hod.

Technologická ročná kapacita centra je 207 900 ton asfaltových zmesí.

Sortiment

  • Asfaltové zmesi

 

Kvalita

Naša spoločnosť je držiteľom viacerých certifikátov:

zaviedla a používa systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy:
BS OHSAS 18001:2007 v oblasti : Realizácia pozemných a inţinierskych stavieb.

Spoločnosť zaviedla a používa systém manažérstva kvality podľa normy:
ISO 9001:2015 v oblasti: Realizácia pozemných a inžinierskych stavieb.

Spoločnosť zaviedla a používa systém environmentálneho manažérstva podľa normy:
ISO 14001:2015 v oblasti: Realizácia pozemných a inţinierskych stavieb.

Certifikáty

Na koho sa obrátiť


Ďalšie adresy

Sídlo spoločnosti:
​VIAKORP, s.r.o.
Strážska cesta 7892
960 01 Zvolen

 


Pobočky