ZAPA beton SK s.r.o. - Žilina

ZAPA beton SK s.r.o. - Žilina

Betonáreň typu MERKO HBS 100 s overeným hodinovým výkonom 75 m3 čerstvého betónu, plne automatizovaná riadiacim systémom Asterix ATX 300. Možnosti dávkovania 6 frakcií kameniva, 2 druhy cementu, 1 Anhydrit, 1 popolček a 4 druhy prísad. Betonáreň je zateplená pre zimné obdobie a vybavená zariadením pre ohrev kameniva a zámesovej vody. Súčasťou betonárne je i recyklačné zariadenie pre spracovanie zbytkového betónu. Betonáreň vlastní certifikát systému managementu kvality pre výrobu a predaj betónových zmesí podľa ISO 9001:2015.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

ZAPA beton SK s.r.o. - Žilina
Kamenná cesta 3
010 88, Žilina
IČO: 35814497

Kontakt

Mobil: 0910 987 012
E-mail: zilina@zapa.sk
Web: www.zapa.sk

O nás

ZAPA beton je jedným z popredných výrobcov betónu. Od roku 1991, keď vznikla ako jedna z prvých súkromných spoločností na výrobu transportbetónu v Českej republike, sa rozvíja veľmi progresívne. Zo začiatku pôsobila len v Prahe, ale od roku 1994 postupne rozšírila svoje aktivity aj do ďalších regiónov. V súčasnosti prevádzkuje v Českej republike viac ako 50 betonární, lomov a pieskovní. V roku 2001 spoločnosť ZAPA beton rozšírila svoje aktivity na Slovensko, kde prevádzkuje viac ako 10 betonární a 2 štrkovne.

Sortiment

Štandardné betóny podľa STN EN 206+A1. Pre uľahčenie vašej práce sme navrhli špeciálne výrobky špeciálne pre určené aplikácie.

Doprava a mechanizácia

Na prepravu a čerpanie betónu máme k dispozícii moderný vozový park autodomiešavačov a čerpadiel rôznych typov, ktoré sú vhodné pre všetky typy stavieb. Betóny rôznych konzistencií sa prepravujú rôznymi spôsobmi:

  • 7 a 9 m3 betónu, priamo z domiešavača sa betón dopravuje žľabmi do vzdialenosti maximálne 2 až 3 metre.
  • autodomiešavače s objemom 6 a 7 m3 s čerpadlom, takto sa betón prepravuje do vzdialenosti maximálne 16 metrov

Čerpadlá na betón s výložníkmi s dĺžkou od 20 do 52 metrov sa používajú na ukladanie betónu v odľahlých alebo ťažko prístupných oblastiach.

Kvalita

ZAPA beton je členom Zväzu slovenských výrobcov betónu, držiteľom certifikátov ISO 9001 a ISO 14001, ochranných známok, úžitkových vzorov, patentov na betónové zmesi a ocenení za prístup k ochrane životného prostredia.