ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - CB Nitra

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - CB Nitra

Výroba transportbetónu, cestného betónu, dodávky zavlhnutých zmesí na stabilizáciu podložia, výroba špecialnych produktov: ANHYDRIT, CEMENTOVÝ LIATY  POTER,  PENOBETÓN.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - CB Nitra
Dolné Hony 22
951 41, Nitra – Lužianky
IČO: 35825286

Kontakt

Mobil: +421 911 017 648
E-mail: info@alas.sk
Web: www.alas.sk

O nás

Spoločnosť ALAS SLOVAKIA, s. r. o., pôsobí na slovenskom trhu od roku 2002. Významnou časťou výrobného programu je výroba transportbetónu. Betonáreň Nitra - Lužianky bola uvedená do prevádzky 26.10. 2006. Je to betonáreň na vysokej technickej úrovni s kapacitou 80 m3 čerstvého betónu/hod. Po krátkej prestávke bola opätovne spustená 1.2.2016. Betonáreň je prevádzkovaná počas celého roka. V zimnom období pracuje s použitím teplej vody a kvalitných hygienicky nezávadných prísad. Zákazníkovi poskytujeme bezplatný servis pri návrhu a modifikácii čerstvých betónových zmesí za účelom zvýšenia požiarnej bezpečnosti, mrazuvzdornosti, priľnavosti, vodotesnosti, chemickej odolnosti, odolnosti voči obrusu, farebnosti, pohľadovosti a ďalších vlastností.

Sortiment

Dodávky transportbetónu a zavlhnutých zmesí na stabilizáciu podložia

Výroba špecialnych produktov: ANHYDRIT, CEMENTOVÝ LIATY  POTER,  PENOBETÓN

Produkcia

  • transportbetón triedy C 8/10 - C 40/50
  • vodotesný betón, max. priesak 50 mm, trieda C20/50, C 25/30, C 30/37
  • kamenivo stmelené hydraulickým spojivom triedy KSC I a KSC II
  • cementová stabilizácia triedy SC I a SC II
  • cementobetónové kryty vozoviek triedy CB I a CB III

Transportbetón je vyrábaný podľa normy STN EN 206
Cestný betón je vyrábaný podľa normy STN 73 6123
 

Doprava a mechanizácia

vlastné autodomiešavače
viď. www.alas.sk

Kvalita

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. má zavedený systém manažérstva kvality splňujúci požiadavky normy EN ISO 9001 pre ťažbu a spracovanie kameniva a výroby transportbetónu.

Spoločnosť ALAS SLOVAKIA s.r.o. má dlhodobé skúsenosti s náročnými činnosťami potrebnými pre včasnú dodávku  kvalitných výrobkov určených primárne pre stavebný trh:
-          drveného a ťaženého kameniva
-          transportbetón
Naša spoločnosť pri svojej výrobnej činnosti postupuje podľa technologických predpisov a dosahuje dlhodobo vysokú kvalitu výrobkov, ktoré štandardne spĺňajú európske a národné normy.
Prevádzky spoločnosti sú certifikované notifikovanými osobami v rámci legislatívy SR a kvalita výroby je kontrolovaná vnútropodnikovým laboratóriom a v spolupráci s akreditovanými laboratóriami.
Okrem kvality výrobkov máme na pamäti aj ekologické aspekty pri ťažbe nerastného bohatstva a výrobe transportbetónu a na všetkých našich prevádzkach dbáme o šetrný prístup k prírode a nášmu okoliu.

Na koho sa obrátiť

Vedúci betonárne
Miroslav Havetta
+421 911 017 648

Cenník

Cenník transportbetónu

Ďalšie adresy

Prevádzky: www.alas.sk/sk/locations-sk/
   
ALAS SLOVAKIA, s.r.o.
Polianky 23
841 01 Bratislava
tel: +421 2/6920 4011
e-mail: info@alas.sk


Skupina