ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - štrkovňa OKOČ

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - štrkovňa OKOČ

štrkovňa, štrk


Ako nás kontaktovať?

Adresa

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - štrkovňa OKOČ

930 28, Okoč
IČO: 35825286

O nás

Spoločnosť ALAS SLOVAKIA, s. r. o., pôsobí na slovenskom trhu od roku 2002. Prevažujúcou činnosťou spoločnosti je ťažba a spracovanie kameniva, ktoré je určené na predaj stavebníkom, ale aj iným spotrebiteľom. Významnou časťou výrobného programu je aj produkcia transportbetónu. Sortiment kameniva je certifikovaný v zmysle zákona č. 90/1998 o stavebných výrobkoch, podľa EN a STN.

Sortiment

prírodné tažené kamenivo prané
 

Frakcie

0/1; 0/4I (0/3); 4/8; 8/16; 16/32; 0/22

predrvená 0/4; 4/8 Použitie
- betónové a maltové zmesi
- betónové výrobky, prefabrikáty
- drenáže, zásypy inžinierskych sietí
- dekorácia
- strešné krytiny

Kvalita

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. má zavedený systém manažérstva kvality splňujúci požiadavky normy EN ISO 9001 pre ťažbu a spracovanie kameniva a výroby transportbetónu.

Certifikáty