ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - kameňolom SOLOŠNICA

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - kameňolom SOLOŠNICA

kameňolom, melafýr, sološnica, alas


Ako nás kontaktovať?

Adresa

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - kameňolom SOLOŠNICA

906 37, Sološnica
IČO: 35825286

O nás

Spoločnosť ALAS SLOVAKIA, s. r. o., pôsobí na slovenskom trhu od roku 2002. Prevažujúcou činnosťou spoločnosti je ťažba a spracovanie kameniva, ktoré je určené na predaj stavebníkom, ale aj iným spotrebiteľom. Významnou časťou výrobného programu je aj produkcia transportbetónu. Sortiment kameniva je certifikovaný v zmysle zákona č. 90/1998 o stavebných výrobkoch, podľa EN a STN.

Sortiment

vyvretá hornina - melafýr (paleobazalt)
 

Frakcia

0/2; 2/4; 0/4; 4/8; 8/11; 8/16; 11/16; 11/22; 16/22; 22/32; 31,5/63; 32/63; 0/32; 0/63, 32/200; kamenná múčka,
netriedený kameň 0/200

V ŽST Rohožník je možnosť nakládky na vagóny.

Špeciálne zmesné frakcie miešané v automatickom režime z jednotlivých vyrábaných frakcií podľa požiadaviek zákazníka.

Použitie

  • povrchové vrstvy s vysokými nárokmi na odolnosť voči šmyku
  • podkladové vrstvy v inžinierskom staviteľstve a na výstavbu ciest s vysokými nárokmi na únosnosť podložia
  • koľajové podložia a koľajové lôžka
  • asfaltové a betónové zmesi
  • betónové a kamenárske výrobky
  • drenáže, zásypy inžinierskych sietí
  • dekorácia

Kvalita

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. má zavedený systém manažérstva kvality splňujúci požiadavky normy EN ISO 9001 pre ťažbu a spracovanie kameniva a výroby transportbetónu.

Certifikáty