ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - CB Dunajská Streda

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - CB Dunajská Streda

Výroba transportbetónu, cestného betónu, dodávky zavlhnutých zmesí na stabilizáciu podložia, doprava betónu, čerpanie betónu, výroba špecialnych produktov: ANHYDRIT, CEMENTOVÝ LIATY  POTER,  PENOBETÓN.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - CB Dunajská Streda
Ulica Logistického parku 1A
929 01, Dunajská Streda
IČO: 35825286

Kontakt

Mobil: +421 907 730 301
E-mail: info@alas.sk
Web: www.alas.sk

O nás

Spoločnosť ALAS SLOVAKIA, s. r. o., pôsobí na slovenskom trhu od roku 2002. Významnou časťou výrobného programu je aj produkcia transportbetónu. 

Betonáreň je v prevádzke počas celého roka, každý deň v týždni. V zimnom období pracuje s použitím teplej vody, ohrevu kameniva a kvalitných hygienicky nezávadných zimných prísad. Zákazníkovi poskytujeme bezplatný servis pri návrhu a modifikácií čerstvých betónových zmesí za účelom zvýšenia požiarnej bezpečnosti, mrazuvzdornosti, priľnavosti, vodotesnosti, chemickej odolnosti, odolnosti voči obrusu, farebnosti, pohľadovosti a ďalších vlastností.

Sortiment

Dodávky transportbetónu 

Výroba špecialnych produktov: ANHYDRIT, CEMENTOVÝ LIATY  POTER,  PENOBETÓN

Produkcia

  • transportbetón triedy C8/10 – C60/75
  • vodotesný betón, max. priesak 50 mm, trieda C20/50, C25/30, C30/37
  • cementová stabilizácia triedy CBGM 5/6, CBGM 8/10, CBGM 12/15
  • cementovobetónové kryty vozoviek triedy CB I, CB II, CB III
  • ľahký betón
  • cementové a sádrové potery (anhydrit AE 20, 25, 30)

Doprava a mechanizácia

vlastné autodomiešavače
viď.  www.alas.sk

Kapacita: 80 m3/h

Kvalita

Na betonárni je zavedený systém manažérstva kvality splňujúci požiadavky normy STN EN ISO 9001 pre výrobu transportbetónu.

Certifikáty

Spoločnosť ALAS SLOVAKIA s.r.o. má dlhodobé skúsenosti s náročnými činnosťami potrebnými pre včasnú dodávku  kvalitných výrobkov určených primárne pre stavebný trh:
-          drveného a ťaženého kameniva
-          transportbetón
 
Naša spoločnosť pri svojej výrobnej činnosti postupuje podľa technologických predpisov a dosahuje dlhodobo vysokú kvalitu výrobkov, ktoré štandardne spĺňajú európske a národné normy.
Prevádzky spoločnosti sú certifikované notifikovanými osobami v rámci legislatívy SR a kvalita výroby je kontrolovaná vnútropodnikovým laboratóriom a v spolupráci s akreditovanými laboratóriami.
Okrem kvality výrobkov máme na pamäti aj ekologické aspekty pri ťažbe nerastného bohatstva a výrobe transportbetónu a na všetkých našich prevádzkach dbáme o šetrný prístup k prírode a nášmu okoliu.

Na koho sa obrátiť

Dispečing DS
dispečer betónu
+421 911 494 935

Ďalšie adresy

Prevádzky: www.alas.sk/sk/locations-sk/
   
ALAS SLOVAKIA, s.r.o.
Polianky 23
841 01 Bratislava
tel: +421 2/6920 4011
e-mail: info@alas.sk


Skupina