ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - Kameňolom TRSTÍN

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - Kameňolom TRSTÍN

kameňolom, lomový kameň, dolomit


Ako nás kontaktovať?

Adresa

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - Kameňolom TRSTÍN

919 05, Trstín 557
IČO: 35825286

O nás

Spoločnosť ALAS SLOVAKIA, s. r. o., pôsobí na slovenskom trhu od roku 2002. Prevažujúcou činnosťou spoločnosti je ťažba a spracovanie kameniva, ktoré je určené na predaj stavebníkom, ale aj iným spotrebiteľom. Významnou časťou výrobného programu je aj produkcia transportbetónu. Sortiment kameniva je certifikovaný v zmysle zákona č. 90/1998 o stavebných výrobkoch, podľa EN a STN.

Sortiment

prírodné drvené kamenivo - dolomit
 

Frakcia

0/2; 0/32; 2/4; 0/4; 4/8; 8/16; 11/22; 0/63 resp. 0/90-podľa aktuálneho výrobného programu;  kamenná múčka; netriedený kameň 22/63; 


Použitie
- povrchové vrstvy, podkladové vrstvy v inžinierskom staviteľstve
- na výstavbu ciest s nižšími nárokmi na únosnosť podložia
- asfaltové a betónové zmesi
- drobné betónové a kamenárske výrobky
- drenáže, zásypy inžinierskych sietí
- dekorácia
- zimné posypy ciest, chemický priemysel

Kvalita

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. má zavedený systém manažérstva kvality splňujúci požiadavky normy EN ISO 9001 pre ťažbu a spracovanie kameniva a výroby transportbetónu.

Certifikáty