ASTERIX a.s.

ASTERIX a.s.


Riadiace, dispečerské a expedičné systémy pre betonárne.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

ASTERIX a.s.
V Hájích 517/28
149 00, Praha 4 - Háje
IČO: 43872298

Kontakt

Telefón: +420 272 917 086
Mobil: +420 602 396 080
E-mail: asterix@asterix.cz
Web: www.asterix.cz

Otváracia doba

Po - Pa

09:00 - 16:00

O nás

ASTERIX a.s. je renomovaným výrobcom a dodávateľom zariadení pre betonárne a patrí k špičke výrobcov riadiacich systémov pre betonárne všetkých typov. V roku 1997 sa firma stala dovozcom vlhkomerných sond WERNE & THIEL sensortechnic pre Českú republiku a Slovensko.

Sortiment

 • Komplexné dodávky riadiacich systémov ATX 300 a ATX 400 (verzie pracujúce pod Windows 7, Windows 10) vrátane ovládacích a silových rozvádzačov a elektrických rozvodov po stroji pre nové betonárne všetkých tuzemských i zahraničných výrobcov.
   
 • Rekonštrukcie elektrických zariadení jestvujúcich betonární všetkých typov s montážou a integráciou automatizovaného riadenia ATX 300 a ATX 400.
   
 • Dodávky riadiacich systémov ATX COMPACT pre riadenie výroby betónovej zmesi na stabilných i mobilných, klasických i kontinuálnych betonárňach všetkých tuzemských i zahraničných výrobcov.
   
 • Počítačové dispečerské, distribučné a informačné systémy pre expedíciu betónových zmesí s tlačou potrebných dokumentov a prehľadov.
   
 • Inštalácie centrálnych dátových a informačných počítačových systémov s miestnym prepojením sietí a diaľkovým prepojením modemami.
   
 • Dodávky a montáž pomerových elektronických konzistomerov pre meranie konzistencie betónových zmesí, vlhkomerov kameniva a zariadení pre meranie hustoty kalovej vody firmy WERNE & THIEL sensortechnic a vyhodnocovacích jednotiek údajov váh.


  Váš úspech s našou technológiou ...

 

Kvalita

Firma je držiteľom certifikátu akosti ČSN EN ISO 9001:2016 s medzinárodnou platnosťou (ESČ) pre odbor Riadiace systémy pre priemyslovú automatizáciu.

Certifikáty

Na koho sa obrátiť

Marketing
Ing. Jarmila Podgorná
Servis pro betonárny +420 910 125 024 Sekretariát +420 602 396 080

Ďalšie adresy

Sídlo spoločnosti:
Nad kolonií 693/29
140 00 Praha 4 - Podolí


Zaradenie do kategórií