BESTAV, s.r.o. - betonáreň Malacky

BESTAV, s.r.o. - betonáreň Malacky


Výroba betónových zmesí, doprava betónu vlastnými autodomiešavačmi 5 m3, 7 m3 a 8 m3, čerpanie betónu betónpumpou 27 m a hadicovou pumpou až na vzdialenosť 80 m, stavebné práce všetkého druhu - bytová výstavba, administratívne a priemyselné objekty, objekty občianskej vybavenosti, komunikácie a spevnené plochy, vrátane rekonštrukcií a opráv, Uloženie a likvidácia stavebnej sute - betóny, tehly, obkladačky, materiál na báze sadry a ich zmesi, výkopová zemina.Váženie na certifikovanej cestnej váhe s vystavením vážobného dokladu.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

BESTAV, s.r.o. - betonáreň Malacky
Továrenská 6226
901 01, Malacky
IČO: 35779403

Kontakt

Telefón: +421 905 244 630
Mobil: +421 905 953 850
E-mail: info@bestav.sk
Web: www.bestav.sk

Otváracia doba

Pondelok - piatok: 7:00 - 15:30

Sobota: 7:00 - 11:30 (vždy prosím telefonicky overiť)

O nás

Spoločnosť BESTAV, s.r.o. vznikla v roku 2000. Vyprofilovala sa zo spoločnosti BETAX Comp. s.r.o., ktorá pôsobila na trhu od roku 1993. Najskôr sa zameriavala na výstavbu rodinných domov, avšak v súčasnej dobe vykonáva všetky druhy stavebnej činnosti - bytovú výstavbu, administratívne a priemyselné objekty, objekty občianskej vybavenosti, komunikácie a spevnené plochy, vrátane rekonštrukcií a opráv.

Spoločnosť disponuje vlastnou ohybárňou betonárskej ocele, v prípade potreby zabezpečuje aj viazenie armokošov, predaj kari sietí, cestných panelov, bet. lego kociek a bet. žúmp.

Dôležitou súčasťou činnosti firmy je vlastná betonáreň, ktorá vyrába všetky druhy betónových zmesí, vrátane špeciálnych – cestné, vodotesné, mrazuvzdorné a ďalšie podľa požiadaviek zákazníka.

Dopravu na miesto spracovania zabezpečuje autodomiešavačmi s objemom 5 m3, 7 m3 a 8 m3.
Spoločnosť zabezpečuje aj prečerpávanie betónovej zmesi čerpadlom PUTZMEISTER P 715 TD s maximálnym dosahom 80 m a betónpumpou 27 m.

Objednávky sa prijímajú telefonicky alebo priamo vo výrobni. 

Prevádzkujeme aj zberný dvor stavebného odpadu. Nepreberáme nebezpečný odpad - asfalt, lepenka, azbest.

Sortiment

Betónové zmesi:

 • pevnostných tried C8/10 - C35/45 podľa STN EN 206+A2
 • s maximálnym priesakom 50 mm podľa STN EN 12390-8 (vodotesné)
 • cementobetónové kryty vozoviek (CBIII) podľa STN 73 6123
 • CBGM
 • pre rôzne stupne vplyvu prostredia - mrazuvzdorné
 • rôznych konzistencií (suchý, polosuchý)

 

Stavebné činnosti:

 • vykonávanie bytových, občianskych a priemyselných stavieb
 • vykonávanie inžinierskych a dopravných stavieb
 • výkopové, búracie práce, domolácie priemyselných objektov, vrátane likvidácie sute
 • strihanie a ohýbanie betonárskej ocele, viazanie armokošov, kari siete
 • výroba stavebných polotovarov a materiálov 
 • výroba cestných panelov

Prefa výroba:

 • betónová nádrže (žumpy) - 6 m3 a 10 m3
 • cestné panely
 • bet. lego kocky

Zberný dvor stavebného odpadu:

 • 17 01 01 betón 
 • 17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky neobsahujúce nebezpečné látky 
 • 17 05 04 zemina a amenivo neobsahujúce nebezpečné látky 
 • 17 05 06 výkopová zemina neobsahujúca nebezpečné látky
 • predaj kameniva a certifikovanej bet. drvy - vhodné na zásypy pod betonáže
 • predaj preosiatej zeminy

Podmienky dodávky a cena – na požiadanie.

 

Doprava a mechanizácia

Autodomiešavače s objemom 5 m3, 7 m3 a 8 m3.

Čerpadlo PUTZMEISTER P 715 TD s maximálnym dosahom 80 m,

Betónpumpa Putzmeister M28.

Certifikáty

Na koho sa obrátiť

Vedúci betonárne
Juraj Beňa
+421 905 953 850
Zberný dvor stavebného odpadu
Kancelária
+421 907 853 056

Radoslav Tomčko
+421 905 244 630

Ďalšie adresy

Prevádzka betonárne:

BESTAV, s.r.o. - betonáreň ŠAŠTÍN - STRÁŽE
Zápotočná ul. 1004
908 75 Šaštín - Stráže

BESTAV, s.r.o. - prefa výroba
Továrenská 6226
901 01, Malacky


Sídlo spoločnosti:

BESTAV, s.r.o.
Továrenská 6226
901 01 Malacky


Pobočky