BETÓN - SPIŠ, s.r.o., Spišská Nová Ves

BETÓN - SPIŠ, s.r.o., Spišská Nová Ves


Výroba transportného betónu,  cestná nákladná doprava, predaj stavebnín, štrkov a pieskov, predaj a výroba betonárskej ocele, betónové skruže a poklopy, zemné práce, zberný dvor/recyklácia.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

BETÓN - SPIŠ, s.r.o., Spišská Nová Ves
Radlinského 20
052 01, Spišská Nová Ves
IČO: 31688233

Otváracia doba

Pondelok - Piatok   7.00 - 15.30 hod

Mimo prevádzkovej doby po dohode.

O nás

Spoločnosť Betón Spiš s.r.o. bola založená v roku 1994. Záujmovým územím firmy je región Spiš a blízke okolie. Výrobňu betónu máme umiestnenú v areáli bývalej panelárne Pozemných stavieb.

 

Spoločnosť dlhodobo a stabilne udržuje na Spiši popredné postavenie v objeme a kvalite vyrobeného betónu. Toto postavenie si chceme udržať i v budúcnosti, preto i naďalej investujeme značné finančné prostriedky do kvality produkcie, obnovy výrobného zariadenia i strojného a automobilového parku a zvyšovania kvalifikácie našich zamestnancov. Sme si vedomí, že len tak môžeme úspešne súťažiť so zahraničnými spoločnosťami a uchádzať sa o dôveru štátnych i súkromných investorov. 
 
Za dôležitý aspekt považujeme sociálnu politiku, a odbornú vyspelosť naších pracovníkov.

Sortiment

Výroba základného sortimentu čerstvého betónu tried C8/10 až C35/45 (podľa STN EN 206-1),

vodotesný betón (podľa STN EN 12390-8),

betón prevzdušnený XF2 až XF4,

betón s drôtikmi, resp. vláknami, 

CBGM C5/6 (stabilizácia) a CBGM C8/10, 

cestny betón CB3 a CB4  

betón so špeciálnymi vlastnosťami, ktoré si stanoví zákazník. sú to napríklad betóny prevzdušnené, betóny s tvrdnutie urýchľujúcimi , resp. spomaľujúcimi prísadami, stabilizácie a pod. V spolupráci s naším dodávateľom stavebnej chémie sme schopní úspešne reagovať na Vaše požiadavky dodať betón s osobitnými vlastnosťami.

Betonárska oceľ www.betonspis.sk/betonarska-ocel.html 

Stavebniny www.betonspis.sk/stavebniny.html 

 

Kapacita nášho výrobného zariadenia i dopravných prostriedkov nám umožňuje v prípade potreby vyrábať vyše

 

500 m3 betónu za 12 hod. 

Doprava a mechanizácia

Naša firma prevádzkuje šesť vlastných autodomiešavačov s objemom nádrží na betón od 7 do 9 m3. V prípade potreby doplňujeme vlastný vozidlový park najímanými dopravnými prostriedkami.

Špecifikácia autodomiešavačov:

  • 2 špeciálne nákl. automobily na podvozku TATRA T815 s nadstavbou AM369 - 7,0 m3
  • 2 špeciálne nákl. automobily na podvozku MAN s nadstavbou Liebherr - 8,0 m3
  • 1 špeciálny nákl. automobil na podvozku ASTRA s nadstavbou Liebherr - 9,0 m3

Pre potrebu vertikálnej prepravy čerstvého betónu vlastníme tri mobilné čerpadlá s dosahom 32 m .

V prípade potreby sme schopní zabezpečiť mobilné čerpadlá podľa požiadaviek stavby.