CEMMAC, a.s.

CEMMAC, a.s.

Výroba cementov


Ako nás kontaktovať?

Adresa

CEMMAC, a.s.
Cementárska 14
914 42, Horné Srnie
IČO: 31412106

Kontakt

Telefón: +421 (0) 32 6576 284
Fax: +421 (0) 32 6588 304
E-mail: odbyt@cemmac.sk
Web: www.cemmac.sk

Sociálne siete:  

O nás

Akciová spoločnosť Cemmac a.s. Horné Sŕnie patrí  do rakúskej skupiny ASAMER a je uznávanou spoločnosťou medzi obchodnými partnermi v tuzemsku a zahraničí.

Svojou štruktúrou a počtom približne 200 zamestnancov aj v roku 2022 patrí medzi stredne veľké podnikateľské subjekty v odbore výroby stavebných hmôt.

Hlavnou podnikateľskou aktivitou spoločnosti je výroba cementu.

Sortiment

Portlandský zmesový cement STN EN 197-1 CEM II/B-M (S-V) 32,5 R

Popis:

Portlandský zmesový cement CEM II/B-M (S-V) 42,5 N sa vyrába spoločným zomletím kremičitanového (portlandského) slinku, vysokopecnej granulovanej trosky, kremičitého popolčeka a sadrovca. Troska a popolček, ktorých obsah v cemente je max. 35 % upravujú zmesnosť cementu a znižujú vývoj hydratačného tepla. Sadrovec pôsobí ako regulátor tuhnutia cementu.

Portlandský troskový cement STN EN 197-1 CEM II/B-S 32,5 R

Popis:

Portlandský troskový cement CEM II/B-S 32,5 R sa vyrába spoločným zomletím kremičitanového (portlandského) slinku, vysokopecnej granulovanej trosky a sadrovca. Troska, ktorej obsah v cemente je max. 35 %, upravuje zmesnosť cementu a znižuje vývoj hydratačného tepla. Sadrovce pôsobí ako regulátor tuhnutia cementu.

Portlandský zmesový cement STN EN 197-1 CEM II/B-M (S-V) 42,5 N

Popis:

Portlandský zmesový cement CEM II/B-M (S-V) 42,5 N sa vyrába spoločným zomletím kremičitanového (portlandského) slinku, vysokopecnej granulovanej trosky, kremičitého popolčeka a sadrovca. Troska a popolček, ktorých obsah v cemente je max. 35 % upravujú zmesnosť cementu a znižujú vývoj hydratačného tepla. Sadrovec pôsobí ako regulátor tuhnutia cementu.

Portlandský troskový cement STN EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R

Popis:

Portlandský troskový cement CEM II/A-S 42,5 R sa vyrába spoločným zomletím kremičitanového (portlandského) slinku, vysokopecnej granulovanej trosky a sadrovca. Troska, ktorej obsah v cemente je max. 20 % upravuje zmesnosť cementu a znižuje vývoj hydratačného tepla. Sadrovec pôsobí ako regulátor tuhnutia cementu.

Portlandský cement STN EN 197-1 CEM I 42,5 R

Popis:

Portlandský cement CEM I 42,5 R sa vyrába jemným zomletím kremičitanového (portlandského) slinku a sadrovca. Dosahuje vysoké pevnosti a je vyrábaný bez prísady vysokopecnej trosky. Sadrovec pôsobí ako regulátor tuhnutia cementu .

 

Doprava a mechanizácia

Expedícia cementu

Cemmac a.s. dodáva cement zákazníkom vo forme baleného a voľne loženého produktu.
Balený cement je expedovaný v 25 kg vreciach, ktoré sú uložené na euro-paletách a zafóliované.
Voľne ložený cement je expedovaný cisternovými nákladnými automobilmi.


Portlandské a zmesné cementy sú v Cemmac a.s. vyrábané na jednom z najmodernejších zariadení v Európe. Riadenie technologických procesov sa uskutočňuje z centrálneho velína, pričom sa v maximálnej miere využíva moderná výpočtová technika. Cemmac a.s. má tiež zabudovaný automatický emisný monitorovací systém.

Certifikáty

Kontrola kvality

Kvalitatívne parametre všetkých technologických vstupov a výstupov sú monitorované moderne vybaveným laboratóriom s využitím RTG fluorescenčného analyzátora a difraktometra.

Na koho sa obrátiť

Odbyt
oddelenie odbytu
+421 32 6588 284
obchodné oddelenie-Severozápadné Slovensko, Česko
Slávka Kudlíková
+421 902 986 105
Obchodné oddelenie - Juhozapadné Slovensko
Hana Cabalová
+421 911 899 653
Ovchodné oddelenie - Stredné Slovensko, Poľsko
Jozef Chlebana
+421 903 705 484
Sekretárka
sekretariát
+421 32 6588 237

ústredňa
+421 32 6576 211

Ďalšie adresy

Ďalšie kontakty

www.cemmac.sk/dev/language/sk/kontakt/

 


Zaradenie do kategórií