COLAS Slovakia, a.s. - LAB Západ, Akreditované laboratórium Trnava

COLAS Slovakia, a.s. - LAB Západ, Akreditované laboratórium Trnava

Laboratórne alebo in situ výrobno-kontrolné skúšky stavebných materiálov a prác súvisiacich najmä s inžinierskym staviteľstvom, diagnostiky, prieskumy, aj skúšky typu nových produktov a/ alebo receptúr.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

COLAS Slovakia, a.s. - LAB Západ, Akreditované laboratórium Trnava
Orešianska 7
917 01, Trnava
IČO: 31651402

Kontakt

Telefón: +421 904 703 655
E-mail: colas@colas-sk.sk
Web: www.colas-sk.sk

Sociálne siete:        

O nás

COLAS Slovakia, a.s. je členom medzinárodnej stavebnej skupiny COLAS , ktorá je celosvetovým lídrom vo výstavbe a údržbe dopravnej infraštruktúry.

Pôsobíme na celom Slovensku  a realizujeme dodávky stavieb pre verejný aj súkromný sektor v oboroch inžinierskeho, pozemného, priemyselného a vodohospodárskeho staviteľstva

Okrem stavebného segmentu sa venujeme výrobe a predaju kvalitných stavebných materiálov - asfaltových zmesí,  drveného kameniva a lomového kameňa. Súčasťou nášho portfólia sú aj služby našich dvoch akreditovaných laboratórií, ktoré vykonávajú skúšky stavebných materiálov.

 

Akreditované laboratórium v Košiciach (a jeho pobočka v Trnave) nepretržite funguje od svojho vzniku v roku 1968. Od roku 1998 je akreditované SNAS podľa normy STN EN ISO/IEC 17025. V ostatných rokoch vykonáva prevažnú väčšinu svojich činností a služieb pre vlastné potreby spoločnosti COLAS Slovakia ako aj ďalšie spoločnosti skupiny COLAS v okolitých krajinách.

Poskytujeme svoje služby aj externým klientom. Kontaktnými osobami pre podanie cenových ponúk sú vedúci laboratórií v Košiciach a v Nitre. V prípade potreby, vieme zriadiť aj dočasné pracovisko kdekoľvek na Slovensku. 

Sortiment

Akreditované laboratórium vykonáva  kontrolné skúšky:

 • asfaltových zmesí,
 • čerstvého a zatvrdnutého betónu,
 • zemín a konštrukčných vrstiev,
 • kamenív,
 • bitúmenu a emulzií,
 • cementov a iných spojív,
 • tesností potrubí a nádrží,

Servis Laboratória:

 • skúšky typu asfaltových zmesí, betónov a kamenív,
 • preukázanie vhodnosti zemín,
 • návrh receptúr vylepšovania a stabilizácie zemín,
 • diagnostika vozoviek a stavebných konštrukcií,
 • prieskumy a odbery vzoriek
 • jadrové vŕtanie,
 • technicko-argumentačná podpora stavieb.

Referencie

Obe laboratória v Košiciach a Trnave sú vybavené špičkovými, modernými  skúšobnými prístrojmi a zariadeniami, ktorých kvalitu preverili najnáročnejší zákazníci:

NDS R2 Ruskovce-Pravotice, ENEL (dostavba 3. bloku JE v Mochovciach), Jaguar Land Rover (infraštruktúra priemyselného parku pri Nitre) Hidepitó (Most Komárno-Komárom), Aldesa (Gestamp, Energocentrum JLR), MC-Bauchemie, Sika Slovensko, BIDELNICA, DYNAMIK.

https://www.colas-sk.sk/sk/kategorie/referencie

Certifikáty