COLAS Slovakia, a.s. - Lom Maglovec

COLAS Slovakia, a.s. - Lom Maglovec


Výroba a predaj prírodného drveného kameniva 
v širokej ponuke frakcií od 0-2 až po 0-300, lomového kameňa a
mechanicky spevneného kameniva (MSK) ​​​.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

COLAS Slovakia, a.s. - Lom Maglovec

080 06, Vyšná Šebastová 213
IČO: 31651402

Kontakt

Telefón: +421 902 901 168
Mobil: +421 903 635 880
E-mail: islom@colas-sk.sk
Web: www.islom.sk www.colas-sk.sk

Sociálne siete:        

Otváracia doba

EXPEDÍCIA:

Január - Február: pondelok až piatok od 6,00 do 14,00 hod.
Marec - December: pondelok až piatok od 6,00 do 20,00 hod.

 

 

O nás

Spoločnosť IS-LOM s.r.o., Maglovec je dcérskou spoločnosťou COLAS Slovakia, a.s. - člena medzinárodnej stavebnej skupiny COLAS, ktorá je svetovým lídrom vo výstavbe a údržbe dopravnej infraštruktúry.

IS LOM s.r.o., Maglovec bola založená v roku 1995 a zastrešuje výrobu a predaj drveného kameniva a lomového kameňa.

Od roku 1998 prevádzkujeme dobývací priestor Vyšná Šebastová banskou činnosťou - lom Maglovec.
Vyťažený kameň z veľmi kvalitnej horniny  spracovávame na drvené kamenivo najvyšších akostných tried. Andezit spĺňa tie najprísnejšie kritériá pre použitie v stavebníctve.
V rokoch 2006 – 2007 prebehla komplexná rekonštrukcia výrobnej linky na výrobu „suchým spôsobom“. Dôvodom bolo nielen rozšírenie sortimentu a skvalitnenie pracovného prostredia, ale aj zvýšenie ochrany životného prostredia a okolitej krajiny.

 Dodávame vysoko kvalitné kamenivo nielen veľkým stavebným firmám, ale aj stredným a malým staviteľom pre individuálnu výstavbu. 

Kvalita

Integrovaná politika systému manažérstva

Spoločnosť IS-LOM s.r.o., Maglovec je držiteľom certifikátov:

EN ISO 9001 : 2008
EN ISO 14001 : 2004
OHSAS 18001 : 2007
 
Výrobky spĺňajú normy:
 
STN EN 12620 Kamenivo do betónu
STN EN 13043 Kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch
STN EN 13139 Kamenivo do malty
STN EN 13242 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest
STN EN 13450 Kamenivo na koľajové lôžko
 

Certifikát pre MSK

Certifikáty

V lome Maglovec nie je možné platiť bezkontaktne.