CS, s.r.o.

CS, s.r.o.


Výroba betónu, čerpanie a doprava betónu, výroba asfaltových zmesí - obaľovacia súprava asfaltových zmesí, stavebná činnosť -dopravné stavby, inžinierske stavby, pozemné stavby, obchodná činnosť, mechanizačná činnosť, projekčná činnosť, inžinierska činnosť, geodetická činnosť.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

CS, s.r.o.
Strojárenská 5487
917 02, Trnava
IČO: 44101937

Kontakt

Telefón: +421 33 29 33 290
E-mail: cstt@cstt.sk
Web: www.cstt.sk

Otváracia doba

od 07:00 hod. do 15:30 hod.

O nás

Dynamický rozvoj spoločnosti vychádza z dlhoročných skúseností zamestnancov a znalosti obchodno-stavebného prostredia v regióne západného Slovenska.

Naším mottom je “cesta od projektu ku kolaudácii”, čo vystihuje podstatu nášho predmetu činnosti.

Spoločnosť disponuje tímom odborníkov z oblasti stavebnej výroby, inžinierskych, projekčných a geodetických činností.

Spoločnosť bola založená v roku 2008, ako spoločnosť s ručením obmedzeným.

Sídlo spoločnosti sa nachádza v priemyselnej časti Trnavy v bývalom areáli Trnavských automobilových závodov. 

Sortiment

Služby

Výrobná činnosť: 

 • výroba betónových zmesí, predaj betónu, doprava a čerpanie betónu
 • miešačka betónových zmesí
 • výroba asfaltových zmesí, predaj a doprava asfaltových zmesí
 • obaľovacia súprava asfaltových zmesí

Stavebná činnosť:

DOPRAVNÉ STAVBY:

 • cesty, komunikácie, chodníky, parkoviská
 • križovatky, mosty
 • spevnené plochy, športoviská, sadové úpravy
 • asfaltérske práce:
  pokládka asfaltobetónu finišérmi, výroba a pokládka liateho asfaltu, výroba a pokládka recyklovaného asfaltu (BAGELA)

INŽINIERSKE STAVBY:

 • inžinierske siete: kanalizácie, vodovody, plynovody
 • priemyselné a poľnohospodárske stavby
 • vodohospodárske stavby

POZEMNÉ STAVBY:

 • objekty priemyselnej výroby
 • objekty pre obchodnú činnosť
 • haly (variabilné konštrukčné riešenia)
 • stavby občianskej vybavenosti
 • bytové domy, rodinné domy
 • rekonštrukcie historických objektov

Mechanizačná činnosť:

 • zemné práce
 • autodoprava sypkých materiálov a paletových materiálov rôznych nosností
 • autodoprava vozidlami s hákovými nadstavbami
 • prenájom stavebných strojov a mechanizácie
 • letná a zimná údržba ciest, chodníkov a areálov
 • hutnenie povrchov valcami od 1 t do 15 t
 • strojové kladenie dlažieb

Zber odpadov

 • zhromažďovanie a zhodnocovanie vybraných stavebných odpadov :
  betón, stavebná suť, výkopová zemina, bitúmenové zmesi

Obchodná činnosť

 • dodávka komplexných stavebných diel vrátane špecifických technológií
 • predaj stavebného materiálu a stavebných hmôt
 • predaj zámkovej dlažby a produktov značky SEMMELROCK

Projekčná činnosť

 • projektovanie dopravných a inžinierskych stavieb
 • projektovanie priemyselných a pozemných stavieb
 • projektovanie komunikácií, kanalizácií, vodovodov, hál

Inžinierska činnosť

 • povolenia a rozhodnutia v rámci územného konania, stavebného konania a kolaudačného konania
 • cenové kalkulácie, rozpočty
 • odborno-technické poradenstvo
 • poradenstvo pre europrojekty
 • komunikácia s orgánmi verejnej a štátnej správy

Geodetická činnosť

 • predrealizačné a porealizačné zamerania
 • vytyčovanie objektov, vytyčovanie hraníc
 • geometrické plány, účelové mapy
 • tvorba digitálnych modelov, výpočet kubatúr

 

Certifikáty

Na koho sa obrátiť

Obchodný riaditeľ
Ing. Igor Baďura
+421 915 841 200
Vedúci výroby asfaltových a betónových zmesí
František Setnický
+421 915 573 334
Prevádzkar strediska asfaltových a betónových zmesí
Richard Krutek
+421 905 203 243
Vedúci oddelenia výroby
Ing. Jaroslav Lenghardt
+421 915 841 217
Vedúci oddelenia prípravy výroby
Ľudovít Kožuch
+421 915 841 205
Vedúci oddelenia dopravy
Viliam Duda
+421 917 549 200
Ekonóm výrobného strediska asfaltových a betónových zmesí
Ľubica Jamrichová
+421 905 357 428
Vedúci asfaltérskej čaty
Ivan Pašek
+421 917 434 037

Ďalšie adresy

CS, s.r.o. Obalovačka a betonárka 

č.455/1, 919 26 Zavar-Prielohy

telefón: +421 905 203 243

 

Fakturačné údaje:
IČO: 44101937
DIČ: 2022578954
IČ DPH: SK2022578954

Obchodný register Okresného súdu Trnava.
Oddiel Sro, Vložka číslo: 21753/T

 


Aktuality