D.A.L., spol. s r.o. - Štrkovňa Liptovská Mara

D.A.L., spol. s r.o. - Štrkovňa Liptovská Mara


Výroba štrkov, štrkopiesku a piesku, výroba dolomitických štrkov, vnútroštátna nákladná cestná doprava a doprava nadrozmerných nákladov, stavebná činnosť, zemné práce, recyklácia stavebných materiálov, stabilizácia zeminy, demolačné a ďalšie práce.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

D.A.L., spol. s r.o. - Štrkovňa Liptovská Mara
Liptovská Mara
031 01, Liptovský Mikuláš - Palúcka
IČO: 36413861

Kontakt

Mobil: +421 908 737 409
E-mail: info@dal.sk
Web: www.dal.sk

Otváracia doba

Po - Pia:  7.00 hod. - 16.00 hod.

O nás

Spoločnosť D.A.L., spol. s r.o. bola založená v roku 2003, vznikla zlúčením dvoch fyzických subjektov, pôsobiacich na trhu od roku 1995. 

Sortiment

Výroba:

 • ťažba a spracovanie betonárskeho štrkopiesku a lomového kameniva
 • výroba štrkov, štrkopiesku a piesku
 • výroba dolomitických štrkov

 

Služby:

 • predaj ťaženého alebo drveného kameniva rôznych frakcii - základný artikel je betonársky štrkopiesok frakcie 0/4, 4/8, 8/16 mm,
 • predaj produktov 20 frakcii lomového drveného kameniva, okrasného kameňa, záhoráckeho piesku a zásypového materiálu.

Zemné práce

 • príprava územia,
 • geodetické merania,
 • hrubé terénne úpravy,
 • stavebné výkopy,
 • hutnené násypy,
 • veľkoobjemové presuny materiálov,
 • terénne úpravy,
 • rekultiváciu pôdy, hydroosev.

 

Stavebné práce:

 • výstavba inžinierskych sietí ( voda, plyn, kanalizácia – dažďová, splašková, zaolejovaná),
 • výstavba a rekonštrukcie pozemných a vodohospodárskych stavieb, ciest, spevnených plôch ako sú parkoviská, chodníky atď.
 • výstavba a rekonštrukcie rodinných domov,
 • rekonštrukcie OK výrobných či skladový hál,
 • tryskanie – pieskovanie,
 • povrchová úprava oceľových konštrukcií metódou mokrých náterov za pomoci vysokotlakého zariadenia.

 

Demolácie:

 • všetky druhy búracích prác od priečok rodinných domov až po demoláciu celých rodinných domov, priemyselných budov či celých priemyselných areálov. Používame kvalitnú manipulačnú techniku a skúsených pracovníkov. Materiál z demolácií triedime a recyklujeme na mobilných drviacich jednotkách.

 

Doprava a preprava:

 • prevoz, dovoz a odvoz širokej škály materiálov, strojov, konštrukcií a iných tovarov, preprava nadrozmerných nákladov,
 • prevoz sypkých materiálov cisternami,
 • čistenie komunikácií zametacími a polievacími vozidlami.

 

Žeriavnické práce:

 • mobilné samohybné žeriavy s nosnosťou 20 a 40 ton,
 • hydraulické nakladacie žeriavy s nosnosťou 9 a 11 ton - kombinácia vozidla a žeriavu, ktorú je možné využiť aj na prepravu materiálu, stroja či zariadenia.

 

Doprava a mechanizácia

Nadštandardne vybavený vozový park umožní dovoz štrku a piesku až na miesto určenia.

Kvalita

Spoločnosť je držiteľom certifikátov:

 • pre manažérsky systém v projektoch podľa normy STN ISO 10006
 • Manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BS OHSAS 18001:2007
 • Environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004
 • Manažérstva kvality ISO 9001:2008

Certifikáty