Danucem Slovensko a.s. - Cementáreň Turňa nad Bodvou

Danucem Slovensko a.s. - Cementáreň Turňa nad Bodvou

Výroba cementu


Ako nás kontaktovať?

Adresa

Danucem Slovensko a.s. - Cementáreň Turňa nad Bodvou
Dvorníky - Včeláre 149
044 02, Dvorníky - Včeláre
IČO: 00214973

O nás

Stabilne vysoko kvalitné cementy, kamenivo a betóny v kombinácii so službami sú využívané pri stavbe obytných domov, ako aj širokej škály projektov ako sú tunel Sitina, projekt Eurovea v Bratislave, Europe Shopping Center v Banskej Bystrici, logistické centrum v Nitre a priemyselný park v Leviciach.

Usilujeme sa nastaviť štandardy spokojnosti svojich zákazníkov a trvalo udržateľného rozvoja v slovenskom stavebníctve. Danucem Slovensko je najvýznamnejší výrobca cementu na Slovensku. Okrem palety šedých cementov z cementární Rohožník a Turňa nad Bodvou vyrába v závode Rohožník aj biely cement vysokej kvality. Všetky naše výrobky vyhovujú EN 197-1.

 

Sortiment

CEM I 52,5 N
Portlandský cement najvyššej pevnostnej triedy s normálnym nárastom počiatočných pevností. Vhodný pre najnáročnejšie betónové konštrukcie, predpätý betón, výrobu prefabrikovaných stavebných dielcov a drobného betonárskeho tovaru a výrobu nivelizačných hmôt, špeciálnych mált a lepidiel
CEM I 52,5 R
Portlandský cement najvyššej pevnostnej triedy s rýchlym nárastom počiatočných pevností, ktoré umožňujú veľmi skoré odformovanie betónových výrobkov i betónových konštrukcií. Vhodný pre najnáročnejšie betónové konštrukcie, predpätý betón, výrobu prefabrikovaných stavebných dielcov a výrobu nivelizačných hmôt, špeciálnych mált a lepidiel.
CEM II/A-S 42,5 R
Portlandský troskový cement vysokej pevnostnej triedy s rýchlym nárastom počiatočných pevností, ktoré umožňujú veľmi skoré odformovanie betónových konštrukcií. Produkt je vhodný na výrobu náročných železobetónových konštrukcií, predpätých betónov, betónov vyššej pevnostnej triedy. Zvýšené hydratačné teplo umožňuje betónovanie za nižších teplôt (okolo +5 °C)
CEM II/A-S 42,5 N
Portlandský troskový cement vysokej pevnostnej triedy s normálnymi počiatočnými pevnosťami. Je vhodný na výrobu náročných železobetónových konštrukcií, predpätých betónov a betónov vyššej pevnostnej triedy. Ideálny produkt pre použitie pre výrobu transportovaného betónu v letnom období. 
CEM II/A-LL 42,5 R
Portlandský cement s vápencom vysokej pevnostnej triedy s rýchlym nárastom počiatočných pevností. Rýchly nárast počiatočných pevností umožňuje veľmi skoré odformovanie betónových výrobkov i betónových konštrukcií. Vhodný pre náročné konštrukcie, výrobu betónov kvalitatívne vyšších tried, betónových prefabrikátov a drobného betonárskeho tovaru. Cement je vhodný aj na betónovanie v prostredí s teplotami nižšími ako 5 °C. 
CEM II/A-LL 42,5 N
Portlandský cement s vápencom vysokej pevnostnej triedy s normálnym nárastom počiatočných pevností. Vhodný pre náročné konštrukcie, výrobu betónov kvalitatívne vyšších tried. Ideálny produkt pre použitie pre výrobu transportovaného betónu v letnom období. 
CEM III/A 32,5 R
Vysokopecný cement so zvýšeným obsahom vysokopecnej trosky (do max. 65 % hmotn.), s vysokým nárastom počiatočných pevností. Je vhodný na výrobu betónových a železobetónových konštrukcií nižších a stredných pevnostných tried. Ideálny produkt pre použitie pre výrobu transportovaného betónu. Zvýšená odolnosť voči agresívnemu prostrediu predurčuje tento cement na prípravu vodostavebných betónov a betónovanie v agresívnom prostredí XA1. 
CEM III/B 32,5 N
Vysokopecný cement s vysokým obsahom vysokopecnej granulovanej trosky (minimálny obsah 66 % hmotn.), s normálnym nárastom počiatočných pevností. Je vhodný na výrobu betónových a železobetónových konštrukcií nižších a stredných pevnostných tried. Ideálny produkt pre použitie pre výrobu transportovaného betónu v letnom období. Nízky vývin hydratačného tepla a pomalý nárast počiatočných pevností predurčuje tento produkt pre betonáže veľkých betónových blokov a základov. 

Certifikáty

Na koho sa obrátiť


Ďalšie adresy

Danucem Slovensko a.s. - Cementáreň Rohožník

906 38 Rohožník 


Pobočky