Doprava a služby K & T, spol. s r.o. - Čadca

Doprava a služby K & T, spol. s r.o. - Čadca


Doprava a služby K & T, spol. s r.o. je modernou spoločnosťou s viac ako 15 ročným pôsobením na trhu, ktorá ponúka služby dopravy, ťažkej mechanizácie, výroby betónových zmesí, servis nákladných a osobných vozidiel a realizácia inžinierskych a pozemných stavieb. Prínosom pre spoločnosť sú dlhoročné skúsenosti, výkonnosť a kvalita technológií, ako aj flexibilita a prispôsobenie sa potrebám a požiadavkám každého zákazníka.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

Doprava a služby K & T, spol. s r.o. - Čadca
Horelica 13
022 01, Čadca
IČO: 36008184

O nás

Zameranie spoločnosti:

 • - Výroba, doprava, čerpanie a predaj betónových zmesí
 • - Služby nákladnej dopravy a mechanizácie
 • - Autoservis osobných a nákladných vozidiel
 • - Predajňa náhradných dielov na nákladné a osobné vozidlá
 • - Pneuservis – nákladný a osobný
 • - Stavebná výroba
 • - Emisné kontroly
 • - Predaj motorových vozidiel značky KIA a DONG FENG MINI
 • - Recyklácia starých vozidiel

Sortiment

Spoločnosť je oprávnená vyrábať podľa Certifikátu vnútropodnikovej kontroly následovné druhy betónov:

 

Druhy betónu s maximálnym časom prepravy 30 minút:

 • Betón STN EN 206-1 - C8/10 - X0 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-S1
 • Betón STN EN 206-1 - C12/15 - X0 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-S1
 • Betón STN EN 206-1 - C16/20 - X0 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-S1
 • Betón STN EN 206-1 - C20/25 - XC1 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-S1
 • Betón STN EN 206-1 - C25/30 - XC2 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16- S1
 • Betón STN EN 206-1 - C30/37 - XC4, XD2 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-S1

 

Druhy betónu s maximálnym časom prepravy 45 minút:

 • Betón STN EN 206-1 - C30/37 - XC4, XD2, XA2 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-S3

- bez odolnosti na síranovú agresivitu

 • Betón STN EN 206-1 - C30/37 - XC4, XD2, XA1 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16 - S3

 

Druhy betónu s maximálnym časom prepravy 60 minút:

 • Betón STN EN 206-1 - C8/10 - X0 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-S3
 • Betón STN EN 206-1 - C12/15 - X0 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-S3
 • Betón STN EN 206-1 - C16/20 - X0 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-S3
 • Betón STN EN 206-1 - C20/25 - XC1 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-S3
 • Betón STN EN 206-1 - C25/30 - XC2 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-S3
 • Betón STN EN 206-1 - C25/30 - XC2 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-S3- max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
 • Betón STN EN 206-1 - C25/30 - XC2, XF3 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-S3 
 • Betón STN EN 206-1 - C30/37 - XC4, XD2 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-S3- max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
 • Betón STN EN 206-1 - C30/37 - XC4, XD2, XF4 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-S3- max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
 • Betón STN EN 206-1 - C35/45 - XC4, XD3 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-S3

 

Betón s maximálnym časom prepravy 120 minút:

 • Betón STN EN 206-1 - C30/37 - XC4, XD2, XF2, XA2 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-S3- max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8- bez odolnosti na síranovú agresivitu
 • Betón STN EN 206-1 - C30/37 - XC4, XD2, XF1, XA2 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-S3- max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8- bez odolnosti na síranovú agresivitu
 • Betón STN EN 206-1 - C35/45 - XC4, XD2, XF4, XA2 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-S3- max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8- bez odolnosti na síranovú agresivitu
 • Betón STN EN 206-1 - C30/37 - XC4, XD2, XF3, XA2 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-S3- max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8- bez odolnosti na síranovú agresivitu

 

Betón pre cementobetónové  kryty vozoviek podľa STN 736123

 • Betón STN 73 6123 - CB III - Cl 0,4 - Dmax 16-S3

 

Certifikáty