Ekodiel s.r.o.

Ekodiel s.r.o.

Výroba transportbetónu /liateho betónu/, betónových debniacich tvárnic, betónových stropných tvaroviek, betónových stropných nosníkov, betónových striešok, záhradnej pohľadovej dlažby a odvodňovacích betónových žľabov, samonosných železobetónových prekladov, komínových tvárnic, komínových striešok, betónových plotov, betónových stĺpikov.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

Ekodiel s.r.o.
Horné Ozorovce 235 (Priemyselná zóna)
957 03, Bánovce nad Bebravou
IČO: 36343056

Kontakt

Telefón: +421 38 760 8031
Fax: +421 38 760 8032
E-mail: info@ekodiel.sk
Web: www.ekodiel.sk

O nás

Spoločnosť EKODIEL s.r.o., zahájila výrobu betónových tvárnic v roku 2002 skúšobnou prevádzkou. Celá výrobná linka a technológia bola naplno prevedená do spoločnosti EKODIEL v roku 2005 (zápis do OR SR), kedy spoločnosť získala oficiálne všetky potrebné certifikáty kvality TSÚS SR. V tom istom roku sa naša prevádzka presťahovala z prenajatých priestorov do novovybudovaných, čím sme si zabezpečili zvýšenie produkcie, kapacitných možností a tiež zvýšenie kvality produkcie. Presné betónové tvárnice sú moderným a zároveň najčastejšie používaným materiálom v západoeurópskych krajinách. Našou snahou je teda priniesť na slovenský trh výrobky, s ktorými majú  vo svete vynikajúce dlhoročné  skúsenosti.

Náš výrobný program je v súčasnosti zameraný na výrobu presných debniacich tvárnic. Druhá časť výrobného programu ponúka presné murovacie tvárnice P+D a stropných nosníkov.

V budúcnosti chce spoločnosť EKODIEL vo väčšej miere rozšíriť svoj výrobný program o nové druhy výrobkov.

Najväčším želaním našej spoločnosti je spokojnosť konečných odberateľov a dlhodobým cieľom značka kvality s najnižšou cenou na trhu.

Uľahčite si svoj život a preferujte kvalitu.

Ekodiel s.r.o. vyrába debniace a murovacie tvárnice, stropný systém a doplnkové výrobky z betónu. Ďalej ponúkame viac ako 20 druhov certifikovaných betónových zmesí vyrobených z najkvalitnejších surovín.

Sortiment

 • transportný betón /liaty betón/ - viac ako 20 druhov certifikovaných betónových zmesí - Každému zákazníkovi radi vypracujeme individuálnu cenovú ponuku pre konkrétnu stavbu a jeho požiadavky.
 • betónové debniace tvárnice - Tvarovky EKODIEL (stratené debnenie) sú tvarovky, ktoré sa používajú na výstavbu základových pásov, oporných múrov alebo plotov bez použitia debnenia. Tvárnice sú vhodné tiež pre rýchle zhotovenie nosného obvodového nezatepleného muriva garáží, záhradných domčekov či vonkajších krbov. Tento postup prináša nielen časovú a finančnú úsporu, ale odpadá nutnosť pred a po betonáži základy prácne odbetónovat. Všetky typy tvaroviek majú tzv. systém PERO+DRÁŽKU, ktorý uľahčuje výstavbu, pretože tvarovky do seba jednoducho vzájomne zapadajú. 
 • betónové stropné tvarovky, betónové stropné nosníky - Poloprefabrikovaný strop EKODIEL je predstaviteľ veľmi progresívnej technológie zhotovovania monolitických železobetónových stropných konštrukcií. 
  Spája v sebe viaceré prednosti:
  vysoká únosnosť, jednoduchá montáž bez použitia mechaniizmov, rýchlosť a presnosť ukladania, kvalitný podklad pre nanášanie omietky, ako aj ekologická nezávadnosť. 
  Základom stropného systému sú nosníky - trámy s priehradovou výstužou (nosníkom) a betónovým spodným pásom, betónové stropné vložky.
  Dôkladným zmonolitením vzniknutých rebier sa dosiahne dodatočné spriahnutie nosníkov a vložiek do monolitickej železobetónovej trámovej konštrukcie. Poloprefabrikovaný strop sa navrhuje tak, aby sĺňal príslušné normy STN z hľadiska bezpečnosti a poľahlivosti. Tieto kritéria sú podoprené aj našim systémom riadenia kvality.
 • betónové striešky - Plotové striešky alebo inak múrikové striešky sa dajú použiť na rôzne hrúbky múrikov a plotov. Slúžia ako ich estetické ukončenie. Slúžia takisto ako ochrana plotov a múrikov proti poveternostným podmienkam a hlavne proti vymŕzaniu ich hornej časti,
 • záhradná pohľadová dlažba a odvodňovacie betónové žľaby - Nad inými materiálmi pre dláždenie vonkajších plôch, terás, ciest a dvorov úplne jednoznačné víťazí betónová dlažba. Pri dobrej cene poskytne potrebnú kvalitu a jej kladenie je bezproblémové. Záhradná dlažba sa veľkou obľubou používa na úpravu balkónov, terás, záhradných ciest ci okolia vonkajšieho krbu. Svoj účel perfektne plní aj vo väčších verejných priestoroch. Pre okolie rodinných domov, chodníky, odkvapové chodníčky, terasy, pešie zóny, okolie bazénov, cyklistické chodníky, dvory, parkoviská a ploché strechy objektov.
 • samonosné preklady - Železobetónové preklady majú široké využitie v murovaných konštrukciách v bytovej, občianskej, priemyselnej a individuálnej výstavbe. Systém betónových nosných prekladov sa dá využiť nad okenné a dverné otvory, vrátane prekladov pre umiestnenie systému pred okenných roliet. Ich výhodou je veľká variabilita, nízka hmotnosť a rozmerovo sú koncipované tak, aby presne modulovo zapadali do murovacieho systému.
 • komínové tvárnice, komínové striešky - Komínová tvárnica je vyrobená z klasického betónu. Výška tvárnice 25cm . Komínová tvárnica tvorí nosný prvok komínového systému. Je samonosná a nesmie byť zväzovaná (musí byt oddilatovanie) s ostatnými konštrukciami stavby (stropy , steny , priečky , podlahy). Kanáliky zadného odvetrania slúži na prevetrávanie izolačných rohoží a zabráni tak ich zvlhnutiu a strate tepelno - izolačných vlastností. Jednoprieduchová komínová betónová tvárnica je určená k výstavbe komínov na tuhé palivo a plyn.
 • kamenivo kopané, riečne - Kopaný maltový piesok sa ťaží nad hladinou vody. Je mazľavý a dobre lepí. Ďalšou výhodou pre je, že sa k nemu nemusí pridávať toľko vápna. 
  Jemný triedený - pokiaľ je jemný kopaný piesok zbavený ílovitých časti kameniva, je vhodný pre maltovej zmesi. 
  Netriedený kopaný piesok s obsahom ílovitých častí sa využíva predovšetkým pre zásyp rozvodov elektro - voda - plyn, upevnenie ciest, podkladový materiál a pod.
 • betónové ploty, betónové stĺpiky - RÉVA - vinohradnícke betónové stĺpiky, WALL, GARDEN WALL - okrasná betónová platňa

Tu si môžete stiahnuť náš katalóg ekodiel.sk/katalog/

 

Doprava a mechanizácia

Ponúkame k dispozícii moderný vozový park a špeciály obsluhované kvalifikovaným školeným personálom.

Dopravu betónu pre našich zákazníkov zabezpečujeme domiešavačmi na dopravu betónu a tiež čerpadlami betónu PUTZMEISTER/PUMI s dosahom ramena 24 m v počte tri kusy.

Kvalita

Kvalita výrobkov je pre nás na prvom mieste. Snažíme sa inovovať naše produkty aby boli riešenia čo najjednoduchšie pre Vás našich zákazníkov. My inovujeme vy šetríte.

Naše produkty sa neustále podrobujú skúškam v akreditovaných skúšobných laboratoriach.

Vstupné suroviny si vyberáme od popredných dodávateľov v najvyšej kvalite.

Neustálym sledovaním aktuálnych trendov v stavebníctve prinášame inovácie vlastných produktov, ktorými uľahčujeme vaše projekty.

 

Certifikáty