EKOPRIM, s.r.o.

EKOPRIM, s.r.o.

Realizácia pozemných a inžinierskych stavieb

Výroba betónu v betonárni Prešov

Výroba betónových prefabrikátov v Prefe Orlov

Výroba kameniva v kameňolome v obci Fintice

Recyklácia stavebných odpadov

Doprava a mechanizácia

Preprava nadmerných a nadrozmerných nákladov


Ako nás kontaktovať?

Adresa

EKOPRIM, s.r.o.
Strojnícka 17
080 01, Prešov
IČO: 31710115

O nás

Stavebná činnosť je základným pilierom aktivít celej skupiny. Realizujeme stavebné činnosti širokého rozsahu, a to predovšetkým inžinierske a dopravné stavby, výstavbu priemyselných objektov, stavby občianskeho charakteru, polyfunkčné objekty, výrobné a skladovacie haly. Spoločnosť disponuje širokým spektrom vlastnej dopravnej a mechanizačnej techniky, a to od kopacích a dopravných mechanizmov, žeriavov, vibračných valcov až po rôzne stroje a zariadenia potrebné pre bezproblémovú realizáciu stavieb.

 

Spoločnosť EKOPRIM, s.r.o. sa dlhodobo venuje nákladnej automobilovej doprave. V tejto oblasti disponujeme bohatými skúsenosťami a profesionálnym prístupom. K jej hlavným cieľom patrí spokojnosť zákazníka s poskytovanými službami. Naša činnosť v tejto oblasti je vykonávaná v rámci Slovenska, ako aj iných krajín Európskej únie. Primárne sa zameriavame na prepravu sypkých materiálov. Spoločnosť má k dispozícií niekoľko druhov sklápacích návesov, ktoré využíva v závislosti od druhu prepravovaného materiálu podľa priania zákazníka. Spoločnosť taktiež disponuje tzv. plato návesmi, ktoré sú využívané napríklad na prepravu betónových prefabrikátov, dreva alebo hutného materiálu.

V rámci nákladnej dopravy poskytujeme taktiež služby nadmernej a nadrozmernej prepravy stavebných, banských, poľnohospodárskych a drviacich strojov a mechanizmov, ako aj iných nadobjemných komodít.

 

Spoločnosť Prefa Orlov, s.r.o. má dve samostatné strediská. V Prešove je umiestnená betonáreň, ktorej činnosť je zameraná na výrobu a transport betónu. Všetky vyrábané betóny splňujú požiadavky a kritéria zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Betonáreň disponuje vlastným vozovým parkom, a to autodomiešavačmi, sólo čerpadlom s dosahom 32 metrov a tzv. pumíkmi s dosahom 28 metrov, resp. 24 metrov.

V obci Orlov je umiestnená prevádzka, ktorá je zameraná na výrobu betónových prefabrikátov, a to kompletných kanalizačných systémov, systémov pre regulácie vodných tokov a prvkov pre komunikácie a terénne úpravy.

 

Súčasťou skupiny je andezitový kameňolom v obci Fintice, v ktorom sú vyrábané všetky frakcie kameniva. V lome je umiestnená stacionárna drviaca linka ako aj tri mobilné drviče a mobilná triediaca linka, ktoré umožňujú promptne reagovať na zvýšený dopyt po niektorej z ponúkaných frakcií. Zanedbateľný nie je ani podiel na ručnej kamenárskej výrobe, ktorá je využívaná predovšetkým pri rekonštrukciách historických centier miest a reguláciách vodných tokov.

 

Cieľom stavebnej činnosti je niečo postaviť, niečo vytvoriť. V niektorých prípadoch tomuto predchádza nutnosť pôvodný a nepotrebný objekt zbúrať. Pri tejto činnosti často vzniká odpad, presnejšie stavebný odpad, ktorý je možné po spracovaní ešte ďalej využiť, avšak tento materiál má svoje špecifické vlastnosti, pre ktoré ho nie je možné voľne likvidovať. Z tohto dôvodu bola v roku 2009 založená spoločnosť ENBRA, s.r.o., ktorá umožňuje stavebníkom legálne uloženie týchto materiálov, a to v súlade s požiadavkami zákona č. 223/2001 Z.z., Zákon o odpadoch v znení neskorších zákonov. Spoločnosť následne tento stavebný odpad spracováva drvením a triedením na recyklát, ktorý je ďalej podľa povahy materiálu možné využiť pri stavebnej činnosti, napríklad na zásypy, obsypy, podklady pod komunikácie, atď. Spoločnosť prevádzkuje tri skládky stavebných sutín, a to v Prešove, v obci Veľká Lomnica (spádová oblasť Poprad a Kežmarok) a v obci Orlov (spádová oblasť Stará Ľubovňa).

Ako službu ďalej ponúkame aj uskutočňovanie búracích prác potrebnou technikou (búracie kliešte, HK, nakladače, atď.), ako aj spracovanie stavebných sutín priamo na stavbe.

Sortiment

Sortiment betonárne Prešov:

Hlavným sortimentom betonárne sú všetky druhy transportbetónov, vodostavebných betónov ako aj poterov. Vzhľadom na spoluprácu s certifikovanými laboratóriami na príprave receptúr sme schopní vyrábať aj špeciálne druhy betónov na základe požiadavky zákazníkov.

Odber betónov je možný priamo z autodomiešavača, z ktorého sa betón pomocou korýt dostane do vzdialenosti maximálne 2 až 3 metrov alebo autodomiešavačmi s čerpadlom. Týmto zariadením sa betón dostane do vzdialenosti až 28 metrov. Betonáreň disponuje aj vlastným sóločerpadlom s dosahom 32 metrov.

 

 

Našim záujmom je pristupovať ku každému klientovi individuálne, a preto vždy pripravujeme individuálnu ponuku pre každého klienta na mieru. V prípade záujmu o kúpu betónu prosím kontaktujte našich obchodných zástupcov: 

- Vedúci betonárne    mobil: +421 917 976 135     mail: prefa.beton@ekoprim.sk  

- Kaminská Andrea    mobil: +421 917 976 138     mail: info@ekoprim.sk

- pokladňa                  mobil: +421 917 976 123     mail: pokladna.beton@ekoprim.sk 

 

 

Sortiment kameňolomu vo Finticiach:

http://www.ekoprim.sk/clanok/13388/sortiment_vyrabany_v_kamenolome_fintice.html

 

- drvené kamenivo

- lomový kameň a kameň od kladiva

- regulačný kameň, cyklodivočina a haklíky

- odpadový kameň

- cestný krajník, obrubník, medzník

- cestné kocky

 

Sortiment betónových výrobkov (Prefa Orlov, s.r.o.):

http://www.ekoprim.sk/index.php?c=12&ctg=132