ELMOUR - BETÓN

ELMOUR - BETÓN


Výroba a doprava kompletného sortimentu certifikovaných betónových zmesí, výroba priemyselných podláh, preprava, predaj štrkopieskov a kamenív, veľkoobchod a maloobchod sypaného a paletizovaného cementu, predaj betonárskej ocele, betónové šalovacie tvárnice, zemné práce, príjazdové cesty, montéžne plošiny, oprava verejného osvetlenia, rozhlasu obcí.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

ELMOUR - BETÓN
Škultétyho 104
990 01, Veľký Krtíš
IČO: 10917152

O nás

Vysoká kvalita vyrobenej betónovej zmesi je zaručená dunajským štrkopieskom a mobilnou betonárňou s obsahom miešacieho jadra 1m3 Bezkonkurenčne najlepšie ceny betónov (pomer kvality a ceny) vrátane najlacnejšej dopravy + grátis vypúšťanie do 20 min. Vyhlásenie zhody podľa platnej STN – EN 206-1. Firma ELMOUR používa stavebnú chémiu f. STACHEMA a BASF ( používaná stavebná chémia zvyšuje pevnosť, vodotesnosť a súdržnosť betónu, zvyšuje odolnosť betónu voči chemickým vplyvom, zlepšuje vzhľad betónu a nevytvára výkvety) Zákazníkom ponúkame aj špeciálne certifikované betóny vyšších tried, ktoré spĺňajú požiadavky na mrazuvzdornosť, odolnosť voči soliam a cestné betóny ako aj kamenivo spevnené s cementom. ( K vyrobeným betónom firma automaticky zabezpečuje predpísané skúšky betónov (pevnosť, priesak, mrazuvzdornosť......) Množstevné zľavy na odber betónu je možné dohodnúť individuálne s majiteľom firmy.

Sortiment

 - výroba,doprava a spracovanie betón. zmesi (od 49.-€/m3)+výhodná doprava. / Zákazníkom ponúkame aj špeciálne certifikované betóny vyšších tried, ktoré spĺňajú požiadavky na mrazuvzdornosť, odolnosť voči soliam a cestné betóny ako aj kamenivo spevnené s cementom./
        
    - predaj paletiz. a voľne loženého cementu pre firmy a betonárky (od 66.-€/t).
 
     - predaj riečnych triedených (Dunajských) štrkov a pieskov ( od 10.-€/t ). 
 
 
    - predaj drvených kamenív a ťažených pieskov ( od 5.-€/t ).
 
 
    - zemné a búracie práce veľkého rozsahu.
 
    - asfaltérske práce a výstavba asfaltových a betonových plôch a ciest.
 
    - realizácia strojom hladených priemyselných betón.  podláh (od 20.-€/m2).
 
    - veľkokapacitná preprava sypkých materiálov a cementu. 
 
    - montáž verejných osvetlení a verejných rozhlasov miest a obcí Stredoslov.regiónu.

Doprava a mechanizácia

Jednorázová maximálna kapacita prepravy betónu našej firmy ELMOUR  je   62 m3  betónovej zmesi.

Prepravu betónovej zmesi zabezpečujeme 

 • 1x Mercedes 8x4 PUMIX - Betonpumpa s 7 m3 domiešavačom s dosahom 24 m
 • 1x Mercedes 8x4 PUMIX - Betonpumpa s 7 m3 domiešavačom s dosahom 21 m
 • 1x MAN TGA 6x4 - 7m3 - domiešavač s dopravným pásom s dosahom 11 m
 • 2x IVECO 8x4 - 9 m3 - domiešavač
 • 1x TATRA 8x8 - 9 m3 - domiešavač
 • 1x TATRA 6x6 - 7 m3 - domiešavač
 • 1x KOGEL - 7 m3 - návesový domiešavač

Cena za prepravu :

 • 9 m3 domiešavače = 1,10 euro / km vypúšťanie do 20 min zdarma, prestoje každých načatých 20 min = 15,00 euro 
 • 7 m3 domiešavače = 1,00 euro / km vypúšťanie do 20 min zdarma, prestoje každých načatých 20 min = 15,00 euro
 • betonpumpa PUMIX = 1,10 euro / km tam a späť
 • rozloženie a zloženie čerpadla betónovej zmesi jednorázový poplatok 20,- euro

Uvedené sadzby platia na prepravu nad vzdialenosť 12 km ( tam a späť )
Do vzdialenosti 16 km ( tam a späť ) ja sadzba jednotná pre všetky autá a to : 1 x 16,00 Euro

 Cena za čerpanie betónovej zmesi 

 • dopravný pás MAN s dosahom do 11 m = 15,00 euro / 15 min
 • betonpumpa PUMIX s dosahom do 21 m = 20,00 euro / 15 min 

Miešanie sa neúčtuje!

K uvedeným cenám pripočítať DPH 20% 


Betón vyrábame v novej mobilnej plnoautomatickej betonárke (50m3/h) a zálohovej betonárke(20m3/h) Strojové vybavenie: Ťahače návesov VOLVO a IVECO s návesmi typu: vyklápací S 1 (20m3) - 3 kusy valníkový (13,5m) Vyklápací dumper 4-nápravoví (16m3): Pásové rýpadlo 35ton (lyžica s objemom 2m3, 200m3 materiálu /hod.) Buldózer KOMATSU D41 Buldobáger JCB3CX-rýpadlo, nakladač(2ks) + búracie kladivo Nakladač UNC 060 Nakladač JCB 410 (1,2m3) Nákladné auto (8ton) STEYR + hydraulická ruka Nákladné auto IVECO (8ton) Nákladné auto IVECO (12ton) Vysokozdvižná montážna plošina IVECO - MP 17m Transportér Mercedes Sprinter + nákladný prepravný vozík 2,8t Cestný valec vybračný (3tony) Vybračná doska na zhutnenie podložia Cestný valec BOMAG 164AD - 10 ton Vysokozdvižný paletizačný vozík 1,6 ton

Kvalita

Vyhlásenie zhody podľa platnej STN – EN 206-1.

K vyrobeným betónom firma automaticky zabezpečuje predpísané skúšky betónov (pevnosť, priesak, mrazuvzdornosť..... 

Certifikáty