ERPOS, spol. s r.o.

ERPOS, spol. s r.o.


Uskutočňovanie pozemných stavieb, inžinierskych a dopravných stavieb, výroba, predaj a doprava kameniva - štrky, piesky,  výroba betónu, doprava betónu, stavebná doprava a mechanizácia, demolačné a búracie práce, prevádzka skládky stavebných odpadov, recyklácia stavebných odpadov, výroba a predaj recyklátov, stavebniny, výkon stavebného dozoru.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

ERPOS, spol. s r.o.
Kamenná 23
010 01, Žilina
IČO: 31588506

Kontakt

Telefón: +421 41 724 77 22
Mobil: +421 911 803 553
E-mail: betonarka@erpos.sk
Web: www.erpos.sk

Otváracia doba

Výroba betónu:
PO - PIA   07:00 - 15:30
V prípade potreby vieme zabezpečiť výrobu a transport aj mimo otváracích hodín.
      

Výroba kameniva:
PO - PIA   07:00 - 15:30
Platia tak pre predajňu na Kamennej v Žiline, ako aj v Lome Baranová pri Rajci. V prípade potreby vieme zabezpečiť predaj a dopravu aj mimo otváracích hodín.
    

Skládka stavebného odpadu a recyklácia: 
PO - PIA   07:00 - 15:30
V prípade potreby vieme zabezpečiť príjem odpadu a dopravu aj mimo otváracích hodín.

O nás

Spoločnosť ERPOS, spol. s r. o. bola založená 6. 7. 1993.

 

Hlavným zameraním je:

 • Uskutočňovanie pozemných, inžinierskych a dopravných stavieb
 • Výroba, predaj a doprava kameniva
 • Výroba a transport betónových zmesí
 • Stavebná doprava a mechanizácia
 • Demolačné a búracie práce
 • Prevádzka skládky stavebných odpadov
 • Recyklácia stavebných odpadov na našej skládke, alebo priamo u zákazníka
 • Výroba a predaj recyklátov
 • Veľkoobchod so stavebným materiálom
 • Vykonávanie stavebného dozoru

 

Výroba a transport betónových zmesí 

Stavebná spoločnosť ERPOS sa venuje výrobe betónu od roku 2001. Denná kapacita výrobne našej betonárky ELBA je 200 m3 betónu.

Svojím zákazníkom poskytujeme komplexné služby od výroby betónu, až po jeho transport na miesto určenia vlastnými kapacitami.

Naším garantom výroby je firma BetónRacio s.r.o. Trnava, ktorá nám navrhla a odskúšala receptúry pre betóny triedy C 8/10 až C 30/37.

Ako vstupné suroviny používame portlandský cement troskový CEM III/A 42,5 N a portlandský cement CEM II/B-S 42, kamenivo prírodné ťažené premývané, kamenivo prírodné drvené z vlastného lomu Baranová pri Rajci a prísady od firmy BetónRacio s.r.o. Trnava.

Prepravu čerstvých betónov realizujeme vlastnými domiešavačmi a na čerpanie betónu používame betónpumpu s 24. metrovým ramenom.

Certifikát zhody potrebný pre vyhlásenie zhody vydala autorizovaná osoba (TSÚS), ktorá pravidelne vykonáva priebežné kontroly kvality

Betonáreň sa nachádza v Žiline na ul. Kamenná 23. 

 

Výroba, predaj a doprava kameniva

Stavebná spoločnosť ERPOS sa venuje ťažbe, doprave a predaji kameniva a iných sypkých materiálov od roku 2009.

Svojím zákazníkom poskytujeme komplexné služby v oblasti výroby a dopravy kameniva a iných sypkých materiálov na miesto určenia vlastnými kapacitami.

Prepravu realizujeme vlastnými vyklápačmi a ťahačom značky MAN s kapacitou od 3 do 25 ton s prívesmi a návesmi. Nakládku kameniva a iných materiálov realizujeme našimi nakladačmi značky Liebherr.

Predajňa kameniva sa nachádza v Žiline na ul. Kamenná 23 a v Lome Baranová pri Rajci.

 

Likvidácia stavebných odpadov so zabezpečením recyklácie

Spoločnosť ERPOS, spol. s r.o. prevádzkuje skládku stavebného odpadu na Kamennej ulici 23 v Žiline. Naším záujmom je využívať a spracovávať vznikajúce odpady a tým zlepšovať starostlivosť o životné prostredie.

Naša spoločnosť vám ponúka kompletnú odbornú činnosť v odbore likvidácia stavebných odpadov so zabezpečením recyklácie, triedenia a uskladnenia na legálnej skládke alebo recyklačnej základni.

Svojím zákazníkom poskytujeme služby v oblasti uloženia rôznych druhov stavebných odpadov na našej legálnej skládke, o čom im vystavíme príslušný doklad. Stavebný odpad ďalej recyklujeme a vyrábame z neho produkty vhodné na ďalšie využitie v stavebníctve.

 

V prípade záujmu vieme zabezpečiť recykláciu, triedenie a spracovanie stavebných odpadov na výrobky rôznych frakcií, ktoré sú vhodné na zásypy, obsypy, úpravy komunikácií priamo v mieste výskytu s následným využitím podľa Vašich predstáv.

Ďalej poskytujeme dopravu recyklátov, kameniva a iných sypkých materiálov na miesto určenia vlastnými kapacitami.

Recykláciu stavebných odpadov realizujeme vlastnými drvičmi, triedičmi, bagrami a nakladačmi.

Prepravu realizujeme vlastnými vyklápačmi a ťahačom značky MAN s kapacitou od 3 do 25 ton s prívesmi a návesmi. Nakládku recyklátov a iných materiálov realizujeme našimi nakladačmi značky Liebherr.

Skládka stavebných odpadov a predajňa produktov z recyklácie, kameniva a iných sypkých materiálov sa nachádza v Žiline na ul. Kamenná 23.

  

Sortiment

Betón:

 • Výroba kompletného sortimentu betónov podľa STN EN 206+A1: 2017, STN EN 206: 2015/NA: 2015, STN EN 206: 2015/NA: 2015/Z1: 2017
 • Betónová zmes v triede C 8/10 - C 30/37, v triede MC15 a MC20

Ceny betónu ako aj kompletný cenník dopravy je dostupný u kontaktnej osoby.

 

Kamenivo:

 • Výroba a predaj kompletného sortimentu prírodného kameniva z dolomitického vápenca podľa STN EN 12620: 2002+A1: 2008, STN EN 13043: 2002/AC: 2004, STN EN 13242: 2002+A1: 2007
 • Kamenivo určené najmä na cesty, inžinierske stavby, na výrobu betónu a na výstavbu budov a iných stavebných diel
 • Ponúkame rôzne frakcie Dolomit - CE:
  • 0/4, 4/8, 8/16, 16/32, 32/63, 0/16, 0/22, 0/32, 0/63, 0/125, 63/125
 • Ďalej ponúkame:
  • Dolomit netriedený
  • Hlinu
  • Kamenivo riečne okrúhle 8/16
  • Žltý piesok 0/2
  • Recyklát betónový (0/63, 0/120)
  • Recyklát suťový (0/5, 0/22, 0/63, 32/63)
  • Recyklát asfaltový (0/63)

V prípade potreby inej frakcie materiálu, než uvedenej, je možné doplnenie sortimentu v nadväznosti na množstvo a záujem klienta (t.j. výroba ďalšej komodity). Ceny kameniva a iných sypkých materiálov ako aj kompletný cenník dopravy je dostupný u kontaktnej osoby.

 

Skládka stavebných odpradov a recyklácia:

 • Skladovateľné stavebné odpady:
  • 10 13 14 Odpadový betón a betónový kal
  • 17 01 01 Betón
  • 17 01 02 Tehly
  • 17 01 03 Obkladačky, dlaždice, keramika
  • 17 01 07 Zmes betónových tehál, obkladačiek, dlaždíc
  • 17 02 01 Drevo (stavebné rezivo)
  • 17 03 02 Bitúmenové zmesi
  • 17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené 17 05 03
  • 17 05 06 Výkopová zemina
  • 17 05 08 Štrk zo železničného zvršku
  • 17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií
  • 20 02 02 Zemina a kamenivo
  • 20 03 08 Drobný stavebný odpad
 • Ponúkame rôzne frakcie Dolomit - CE:
  • 0/4, 4/8, 8/16, 16/32, 32/63, 0/16, 0/22, 0/32, 0/63, 0/125, 63/125
 • Ďalej ponúkame:
  • Dolomit netriedený
  • Hlinu
  • Kamenivo riečne okrúhle 8/16
  • Žltý piesok 0/2
  • Recyklát betónový (0/63, 0/120)
   • Tento produkt je vhodný pre použitie ako umelé kamenivo pri vytváraní podkladových vrstiev komunikácií s väčšou záťažou ako dovoľuje recyklát vyrábaný zo stavebných sutí.
   • Nachádza svoje uplatnenie aj ako náhrada štrku pri vytváraní podkladových a podsypových vrstiev, u ktorých je vyžadovaná vyššia pevnosť ako pre štandartný suťový recyklát. (viď foto vo fotogalérii)
 • Recyklát suťový (0/5) – jemná frakcia
  • Materiál je svojimi vlastnosťami veľmi vhodný pre použitie do násypov telesa komunikácie, k zásypom inžinierskych sietí, obsypom káblov, vodovodov a kanalizačných sietí. Je dobre zhutniteľný na maximálne objemové hmotnosti pri vlhkosti blízkej optimálnej vlhkosti podľa STN 721006.
 • Recyklát suťový (0/22, 0/63) – stredná frakcia
  • Vynikajúci násypový materiál pre vyhotovenie podkladovej vrstvy, pre násypy telesa komunikácií, aktívne zóny komunikácií podľa STN 721002. Produkt odpovedá triede A podľa STN 721512.
 • Recyklát suťový (32/63) – hrubá frakcia
  • Tento produkt je vhodný pre použitie ako umelé kamenivo pri vytváraní podkladových vrstiev komunikácií s väčšou záťažou ako dovoľuje recyklát vyrábaný zo stavebných sutí. (viď foto vo fotogalérii)
 • Recyklát asfaltový (0/63)
  • Materiál je svojimi vlastnosťami vhodný na povrchové úpravy dočasných komunikácií ale i do podkladových vrstiev komunikácie, prípadne pre vytvorenie povrchu lesných a poľných ciest.(viď foto vo fotogalérii)
 • Recyklát zahlinený (0/32)
 • Recyklovaná zemina
 • Recyklované železničné kamenivo
 • Recyklovaný žltý piesok

 

V prípade potreby inej frakcie materiálu, než je uvedené, je možné doplnenie sortimentu v nadväznosti na množstvo a záujem klienta ( t.j. výroba ďalšej komodity).

Ceny  recyklátov, kameniva a iných sypkých materiálov, ako aj kompletný cenník dopravy je dostupný u kontaktnej osoby.

 

Doprava a mechanizácia

Preprava betónu: 

 • Autodomiešavač MAN s objemom 7m3
 • Betónpumpa MAN (PUMI 24) s čerpadlom s dosahom 24 m a objemom 4,5 m3

 

Preprava kameniva: 

 • Vlastné vyklápače značky MAN s kapacitou od 3 do 13 ton
 • Zvýšenie prepravnej kapacity prostredníctvom prívesov a návesov až na 25 ton
 • Ťahač MAN s goricou SCHVARZMULLER S2 s kapacitou 24,5 tony
 • Nakladače LIEBHERR L542 a L544

 

Skládka stavebného odpadu a recyklácia: 

 • Vlastné vyklápače značky MAN s kapacitou od 3 do 13 ton
 • Zvýšenie prepravnej kapacity prostredníctvom prívesov a návesov až na 25 ton
 • Ťahač MAN s goricou SCHVARZMULLER S2 s kapacitou 24,5 tony
 • Nakladače LIEBHERR L542 a L544
 • Mobilný Dvojsitný triedič Powerscreen Chieftain 600
 • Mobilný Trojsitný triedič Powerscreen Chieftain 1700
 • Mobilný odrazový drvič Terex-Pegson 428
 • Mobilný čeľusťový drvič Eurotrack

Kvalita

Betónová zmes: 

 • Certifikát zhody potrebný pre vyhlásenie zhody vydala autorizovaná osoba (TSÚS), ktorá pravidelne vykonáva priebežné kontroly kvality.
 • Naša spoločnosť zaviedla, používa a neustále zlepšuje systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016/EN ISO 9001:2015, systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2016/EN ISO 14001:2015 a systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001:2018/STN ISO 45001:2019, na ktoré nám bol vydaný príslušný certifikát.

Kamenivo:

 • Certifikát zhody potrebný pre vyhlásenie zhody vydala autorizovaná osoba (TSÚS), ktorá pravidelne vykonáva priebežné kontroly kvality.
 • Naša spoločnosť zaviedla, používa a neustále zlepšuje systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016/EN ISO 9001:2015, systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2016/EN ISO 14001:2015 a systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001:2018/STN ISO 45001:2019, na ktoré nám bol vydaný príslušný certifikát.

 

Skládka stavebného odpadu a recyklácia: 

 • Certifikáty zhody potrebný pre vyhlásenie zhody vydala autorizovaná osoba (TSÚS), ktorá pravidelne vykonáva priebežné kontroly kvality.
 • Naša spoločnosť zaviedla, používa a neustále zlepšuje systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016/EN ISO 9001:2015, systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2016/EN ISO 14001:2015 a systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001:2018/STN ISO 45001:2019, na ktoré nám bol vydaný príslušný certifikát.


Certifikát ISO 45001: 2018 / ČSN ISO 450001/2019  (pdf)

Certifikáty

Na koho sa obrátiť

Vedúca prevádzok betonáreň, kamenivo, skládka stavebných odpadov
Ing. Magdaléna Brósová
+421 911 803 553
Dispečer prevádzok - betonáreň, kamenivo, skládka stavebných odpadov
Miroslav Školník
+421 902 634 914
Predaj kameniva - Lom Baranová pri Rajci, zástupca pre externú recykláciu
Ing. Martin Grečnár
+421 903 559 697

Ďalšie adresy

Sídlo spoločnosti:

ERPOS, spol. s r.o.
Vendelína Javorku 1609/29 
010 01 Žilina

kontakt:
Tel.: +421 41 500 40 23
E-mail: erpos@erpos.sk

      
Lom Baranová pri Rajci - predaj kameniva:

Ing. Martin Grečnár
Mobil: +421 903 559 697
martin.grecnar@erpos.sk


Zaradenie do kategórií