KAROVIČ s.r.o. – betonáreň Lozorno

KAROVIČ s.r.o. – betonáreň Lozorno


Výroba betónu, preprava betónu (transportbetónu), výroba a dodávka betónových prefabrikátov, odborná technická pomoc a riešenie pri plánovaní projektov a realizácii stavieb.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

KAROVIČ s.r.o. – betonáreň Lozorno
Železničná 931
900 55, Lozorno
IČO: 36724572

O nás

Spoločnosť Karovič pôsobí na slovenskom trhu od roku 1992.

Prevažujúcou činnosťou firmy je výroba a preprava betónových zmesí (transportbetónu). Ďalej sa firma zaoberá výrobou a dodávkou betónových prefabrikátov pre nosné, nenosné a doplnkové konštrukcie občianskych i priemyselných stavieb. Ponúkame odbornú technickú pomoc a riešenie pri plánovaní projektov a realizácii stavieb.

Sortiment

 • Betónové zmesi
  • betón v pevnostných triedach C8/10 – C80/95
  • betón  pre rôzne stupne vplyvu prostredia
  • betón s maximálnym priesakom 50 mm podľa STN EN 12390-8 (vodotesný)
  • betón pre cementobetónové kryty vozoviek (podľa STN 73 6123)
  • hydraulicky stmelené zmesi (CBGM STN EN 14227-1)
  • betón s farebným pigmentom
  • betón podľa požiadaviek zákazníka (BPPZ)
  • drátkobetón
  • betón s polypropylénovými vláknami
  • cementobetónové potery
  • ľahčený betón (perlitbetón, ekostyrénbetón)
    
 • Hrubá stavba
  • murovací sytém
  • šalovací systém
  • montovaný stropný systém
  • filigránový stropný systém
  • komínový systém
    
 • Betónové výrobky
  • vodomerná šachta
  • betónové prefabrikáty
  • doplnkový sortiment

 

Kvalita

Certifikát systému manažérstva
Spoločnosť Karovič vlastní certifikáty ISO 14001:2004 (systém environmentálneho manažérstva) a ISO 9001:2008 (systém manažérstva kvality).

Certifikáty