SAND, s.r.o. - Pieskovňa Borský Mikuláš

SAND, s.r.o. - Pieskovňa Borský Mikuláš


Adresa prevádzkovateľe:
SAND, s.r.o.
Drevárska 5410/10
058 01 Poprad


Ťažba, spracovanie a predaj kameniva.
  
Pre drobný nákup (do 50 t) a v hotovosti kontaktujte prosím priamo expedíciu.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

SAND, s.r.o. - Pieskovňa Borský Mikuláš
Pieskovňa Borský Mikuláš
908 77, Borský Mikuláš
IČO: 36247561

Otváracia doba

Po-Pia 07.00-15.00
(inak podľa dohody)

O nás

Slovenské štrkopiesky, s.r.o. a jej sesterská spoločnosť České štěrkopísky spol. s r.o. je zoskupenie firiem zaoberajúcich sa už od roku 1994 celkovým riešením prípravy ťažby, samotnou ťažbou, zušľachťovaním nerastov, distribúciou kameniva a zahladením následkov ťažby sociálne a ekologicky zodpovedným prístupom.
 
Spoločnosť Slovenské štrkopiesky bola založená v roku 2006 ako sesterská spoločnosť spoločnosti České štěrkopísky. V roku 2010 spoločnosť uviedla do prevádzky prvú štrkovňu Kočovce - Važiny v okrese Nové Mesto nad Váhom.

Sortiment

  • Prírodné kamenivo drobné 0/1
  • Zásypový materiál*

* - V zmysle zákona č. 264/1999 Z. z o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nejedná o "určený výrobok".

Doprava a mechanizácia

Ponúkame možnosť zaistenia dopravy

Referencie

Referencie  (s kým spolupracujeme)

Kvalita

Vyrábané materiály spĺňajú najprísnejšie požiadavky slovenských a európskych noriem.

Certifikáty

Na koho sa obrátiť

Expedícia
Borský Mikuláš
+421 905 289 887
Obchodný manažér SK
Mgr. Patrik Klein
+421 911 994 504

Cenník

Cenník kameniva

Ďalšie adresy

Sídlo spoločnosti:
SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s. r. o.
Tatranská 18
059 91 Veľký Slavkov
 
Sídlo společnosti:
České štěrkopísky spol. s r.o.
Cukrovarská 34
190 00 Praha 9 - Čakovice
E-mail: info@ceske-sterkopisky.cz

Pobočky v České republice:


Pobočky