SLOVITRANS, s.r.o.

SLOVITRANS, s.r.o.

Výroba betónových zmesí, doprava betónu vlastnými autodomiešavačmi, predaj a dovoz piesku, štrkopieskov, drveného kameniva, DOLOMITU, recyklátov, zhodnocovanie a uskladňovanie stavebných odpadov.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

SLOVITRANS, s.r.o.
Čachtická 2685/7B
915 01, Nové Mesto nad Váhom
IČO: 44 945 744

Otváracia doba

Pondelok - Piatok:    7.00 - 15.30
Sobota:                   podľa potreby

O nás

Spoločnosť Slovitrans, s.r.o. má sedemnásťročnú históriu a zakladá si na kvalite a spokojnosti zákazníka. Od septembra roku 2012 vyrábame a predávame aj betón v našej novej betonárni. Naša betonáreň sa nachádza v Novom Meste nad Váhom.Zariadenie na výrobu betónu je od výrobcu TRANSUNIT s.r.o., typ. označenie TMC1500 s objemom bubna 1,5 m3, s radovým zásobníkom pre štyri frakcie a dvomi 70 tonovými silami pre cementy. Proces výroby betónu je plne automatizovaný a elektronicky riadený, čo vedie k presnému dávkovaniu jednotlivých komponentov. Výrobná kapacita je 60 m3/hod. Dopravu betónu zabezpečujeme vlastnými autodomiešavačmi s kapacitou 7 m3. V základnom porfóriu máme vysoko kvalitné, certifikované zmesy čerstvých betónov. Prísady do betónu a stavebnú chémiu nám dodáva firma BETÓN RACIO, spol. s r.o., všetky prísady sú laboratorne testované certifikované. V prípade potreby sme schopný vrátane ich spolupráce navrhnúť na špecifické vlastnosti stavebného diela aj špeciálne betóny, ktoré budú rešpektovať všetky technické a technologické špecifiká stavebného diela. Začínali sme dopravou, ktorú sme časom rozšírili aj o predaj štrkopieskov a kameniva, vykonávame demolačné, zemné a výkopové práce, pri ktorých vznikajú odpady, takže nakoľko vlastníme dostatočne veľké plochy, rozhodli sme sa venovať aj tejto oblasti - zhodnocujeme a uskladňujeme stavebné odpady, čo znamená v prvom rade ochranu životného prostredia. Slovitrans zabezpečuje výrobu certifikovaného betónu na vlastnej výrobnej technológii na výrobu betónových zmesí. Vyrábaný betón je uvádzaný na trh v súlade s požiadavkami zákona o stavebných výrobkoch. V základnom porfóriu máme vysoko kvalitné, certifikované zmesi čerstvých betónov tried C8/10 až C30/37. Kamenivo, ktoré Vám ponúkame, sa vyznačuje pevnosťou, nenasiakavosťou a trvanlivosťou. Zrná kameniva majú pravidelný, guľovitý tvar, čím zabezpečujú čo najlepšie vyplnenie priestoru. Firma Slovitrans disponuje najmodernejšími zariadeniami na zhodnocovanie stavebných odpadov. Na základe riadnych povolení OÚŽP v Novom Meste nad Váhom v našej prevádzke je možné uložiť nasledovné druhy odpadov: 17 01 01 (betón) 17 01 02 (tehly) 17 01 03 (obkladačky, dlaždice) 17 01 07 (zmesi betónu, tehál, dlaždíc) 17 03 02 (bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01) 17 05 04 (zemina a kamenivo) 17 05 06 (výkopová zemina) 17 05 08 (štrk zo železničného zvršku iné ako uvedený v 17 05 07) 17 09 04 (zmiešané odpady zo stavieb iné ako uvedené v 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03) Disponujeme dostatočne veľkými plochami na zber, triedenie a recykláciu stavebného odpadu, čím sú vytvorené veľké rezervy pre prípadné požiadavky na nárast kapacít spracovania odpadov.

Sortiment

Betón
C 8/10
C 12/15
C 16/20 
C 20/25
C 25/30
C 30/37 
...A INÉ PODĽA POŽIADAVIEK ZÁKAZNÍKA... 

 
Kamenivo
frakcia 0/4 mm /vápenec, dolomit/ 
frakcia 4/8 mm /vápenec, dolomit/
frakcia 8/16 mm /vápenec, dolomit/
frakcia 16/32 mm /vápenec, dolomit/
frakcia 0/32 mm /vápenec, dolomit/
frakcia 0/63 mm /vápenec, dolomit/
frakcia 0/63 A mm - triedený /vápenec, dolomit/
Lomový kameň upravovaný
 
Ostatné služby
demolácie
zemné a výkopové práce s odvozom a zhodnocovaním stavebných odpadov

Doprava a mechanizácia

Betónové čerpadlo s domiešavačom 

 • určené na rozvoz betónových zmesí
 • maximálny dosah výložníka 24 metrov
 • s objemom 5m3
 • možnosť prídavných hadíc 55 metrov 

Kolesový nakladač HITACHI ZW 220 

 • objem lopaty 3,5 m3 so zubmi
 • demolačné práce (kompletné odstraňovanie
 • starých domov, budov)
 • zemné práce ( terénne úpravy, prípravy
 • pozemkov k stavbe, infraštruktúry)

Domiešavače (2x) MAN

 • s objemom 6m3
 •  určené na rozvoz betónových zmesí

Sklápače 27 TON MAN

 • vhodný na dovoz piesku, štrku, kameniva,
 • recyklátov
 • odvoz stavebného odpadu
 • iná preprava

Sklápač DO 9 TON LIAZ

 

 • vhodný na dovoz piesku, štrku, kameniva,
 • recyklátov
 • odvoz stavebného odpadu
 • iná preprava

Sklápače (2x) DO 13 ton TATRA

 • vhodný na dovoz piesku, štrku, kameniva,
 • recyklátov
 •  odvoz stavebného odpadu
 • iná preprava
 • VHODNÉ DO ŤAŽKO PRIÍSTUPNÝCH TER

IPH KLADIVO HITACHI ZX 190 W 

 • na železobetónových a asfaltových častí stavebných konštrukcií máme jednoduché a rýchle riešenie - búracie kladivo, s ktorým je aj demolácia vysokých a zle odstránenie starých betónových, dostupných častí rutinnou záležitosťou