TBG Slovensko, a. s. - Betonáreň Bratislava - Slovnaftská

TBG Slovensko, a. s. - Betonáreň Bratislava - Slovnaftská

Výroba betónu, celoročná, automatická, počítačom riadená betonáreň. Betonáreň je technicky prispôsobená aj na prevádzku v zimnom období. Výroba betónových výrobkov - betónové panely, vodomerné šachty, priemyselné podlahy.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

TBG Slovensko, a. s. - Betonáreň Bratislava - Slovnaftská
Slovnaftská 25
821 05, Bratislava
IČO: 36283801

O nás

Spoločnosť TBG Slovensko, a. s. (pôvodne TBG Doprastav,a.s,) pôsobí na slovenskom trhu od 1.5.2006, kedy bola založená ako dcérska spoločnosť Doprastavu a.s. a Českomoravského betónu a.s. spoločnosť TBG Slovensko, a. s., ktorá prevzala pod svoju správu všetky betonárne, strojné a dopravné zariadenia zabezpečujúce výrobu, transport a čerpanie betónu zo spoločnosti Doprastav a.s.

Čerpanie betónov pre TBG Slovensko, a. s. zabezpečuje naše stredisko Betónpumpy a doprava - www.betonserver.sk/tbg-slovensko-betonpumpy

Sortiment

Výroba betónu

  • betón podľa STN EN 206 v širokých pevnostných triedach a druhoch od C 8/10 až po C 45/55 so stupňom vplyvu prostredia podľa požiadavky:
  • betón bez nebezpečenstva:

· korózie, alebo porušenia prostredia - X0

· korózie výstuže vplyvom karbonatácie XC1 – XC4

· korózie výstuže vplyvom chloridov, nie však z morskej vody XD1 – XD3

· korózie betónu – striedavého pôsobenie mrazu a rozmrazovania s rozmrazovacími prostriedkami alebo bez nich XF1 – XF4

· korózie betónu vplyvom chemického pôsobenia XA1 – XA3

 

  • Betón do priemyselných podláh bez vlákien - C 20/25 - C 25/30
  • PILÓTY podľa STN EN 206+A1 - C20/25 - C25/30 - C30/37
  • ANHYMENT® - anhydritový liaty poter podľa STN EN 13813

- ANHYMENT CA 20

- ANHYMENT CA 25

- ANHYMENT CA 30 CEMFLOW®

 

  • Cementový liaty poter podľa STN EN 13813

- CEMFLOW CT 20

- CEMFLOW CT 25

- CEMFLOW CT 30

 

  • PERMACRETE®

- betóny podľa STN EN 206+A1, pre vodonepriepustné konštrukcie (biele vane)

- PERMACRETE C 25/30

- PERMACRETE C 30/37

 

  • Betóny a zmesi pre stavbu vozoviek podľa noriem STN 73 6123, STN EN 14 227-1

- cementobetónové kryty STN 73 6123

- zmesi stmelené hydraulickými spojivami podľa STN EN 14 227-1

 

Služby

  •  Preprava betónu

Doprava a mechanizácia

Dopravu po celom území  Slovenskej republiky zabezpečujeme prostredníctvom nášho strediska Betonpumpy a doprava - www.betonserver.sk/tbg-slovensko-betonpumpy

K doprave sa používajú autodomiešavače na podvozkoch Tatra, Mercedes a MAN s objemom bubnov od 3 m³ do 9 m³. Vďaka modernému software, ktorý napomáha riadiť dispečing autodomiešavačov, sa dosahuje znižovanie kilometrových nájazdov v doprave transportného betonu, a tým sa redukuje spotreba pohonných hmôt, emisií z prepravy a pochopiteľne tiež náklady vynaložené na dopravu.

 

Rozmerová tabulka mobilných čerpadiel (stiahnuť tu) 

 

http://www.transportbeton.cz/stahnout-soubor?id=5594

 

Najdôležitejšie podmienky pre nasadenie stroja - mobilného čerpadla:

 

http://www.transportbeton.cz/sluzby-ve-skupine/cerpani-a-doprava.html

 

 

 

Kvalita

Naša spoločnosť pri svojej výrobnej činnosti postupuje podľa technologických predpisov a dosahuje dlhodobo vysokú kvalitu výrobkov, ktoré štandardne spĺňajú európske a národné normy.

Máme zavedený systém vnútropodnikovej kontroly a výrobky sú označené značkou zhody v zmysle zákona o stavebných výrobkoch č.90/98 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle výrobkových noriem.

Kontrolu kvality a predpísané skúšky vykonajú pre nás nezávislé skúšobné akreditované laboratória, prevádzky spoločnosti sú certifikované notifikovanými osobami v zmysle legislatívy SR.

Na základe dlhodobých skúseností s riadením a kontrolou kvality výrobkov a poskytovaných služieb sme sa rozhodli v roku 2008 pre zavedenie systému kvality podľa normy ISO 9001:2000 , ktorý sme koncom roku 2008 aj úspešne zavŕšili získaním certifikátu.

 

Certifikáty

Na koho sa obrátiť

Manažér pre podporu predaja a výroby
Norbert Višváder
+421 907 801 718
Manažér prevádzok a dispečingu
Matúš Ščasný
+ 421 918 711 794
Referent výroby
Mgr. Jana Čičová
+421 907 750 955

Cenník

Cenník transportbetónu a značkových produktov

Ďalšie adresy

Sídlo spoločnosti:
TBG Slovensko, a.s.
Seberíniho 5705/2
821 03 Bratislava


Skupina