Česká republika Slovensko Maďarsko

BETON Server - Betón, všetko z betónu a všetko pre betón na Slovensku

Centrálna odborová prezentácia výrobcov, dodávateľov a služieb v odboroch cementobetón a asfaltobetón aktívne pôsobiacich v Slovenskej republike. Vyhľadávací nástroj pre zásobovanie stavieb a zisťovania zdrojov materiálov podľa miesta stavby alebo podľa umiestnenia prevádzky. Betonárne, štrkovne, pieskovne a špecialisti na betonárske práce na Slovensku.

ReklamaBetón, čerstvý betón alebo transportbetón to je základný stavebný materiál a zároveň veľmi široký pojem. Základné členenie podľa vplyvu prostredia: betón XO pre prostredie bez nebezpečia korózie alebo narušenia - minimálna trieda C12/15, betón XC pre prostredie s koróznym vplyvom karbonatizácie - minimálna trieda C20/25 až C30/37, beton XD pre prostredie s koróznym vplyvom chloridov - minimálna trieda C30/37 až C35/45, betón XF pre prostredie s mrazovými cyklami - minimálna trieda C25/30 až C30/37, betón XA pre chemicky agresívne prostredie - minimálna trieda C30/37 až C35/45.