Auto Glass Recycling, s.r.o.

Auto Glass Recycling, s.r.o.

VÝROBA - ŠTIERKU Z PENOVÉHO SKLA


Ako nás kontaktovať?

Adresa

Auto Glass Recycling, s.r.o.
Šelpice 139
919 09, Šelpice
IČO: 35976845

Kontakt

Mobil: +421 915 590 140
E-mail: zvolenska@agr.sk
Web: www.refaglass.sk

Sociálne siete:      

O nás

Naša spoločnosť REFAGLASS sa zaoberá výrobou ľahčeného pórovitého kameniva - štrku z penového skla. Štrk z penového skla je izolačný materiál, ktorý je vyrobený z odpadového obalového skla, je teda 100% ekologický a znovu recyklovateľný. K najväčším výhodám tohto materiálu patrí nenasiakavosť vodou, nehorľavosť, vysoká pevnosť v tlaku a veľmi nízka hmotnosť. Je náhradou za kamenivo, štrkopiesok a mechanicky spevnenú zeminu. Využitie nachádza ako v pozemnom staviteľstve, tak aj v dopravných a inžinierskych stavbách. Výroba je certifikovaná vrátane kontroly akosti výrobku podľa harmonizovanej normy ČSN EN 13055:2017.

Kvalita

Výroba štrku z penového skla je certifikovaná vrátane kontroly akosti výrobku podľa harmonizovanej normy ČSN EN 13055:2017. Umelé kamenivo zo sklenených črepov je možné použiť ako podkladové vyrovnávacie vrstvy vozoviek, na úpravu povrchov bez ďalších následných vrstiev (napr. ako je štrkodrvina v komunikáciách a parkovacích plochách). Ďalej na zásypy a obsypy objektov a líniových stavieb av súlade s ČSN EN 132 85 je možné naše kamenivo miešať s prírodnými a inými kamenivami a zeminami. Spĺňa aj technické požiadavky pre zmesi stmelené cementom, ktoré sa používajú pri stavbe a údržbe pozemných komunikácií, ale aj letiskových a iných plôch.

Na koho sa obrátiť


Mgr. Andrea Zvolenská
+421 915 590 140
Obchod a marketing
Martina Coníková
+420 601 088 579
Obchodný a technický manažér
Norbert Derco
+421 903 596 947

Lukáš Radočani
+421 911 564 506

Cenník

Cenová ponuka

Ďalšie adresy

Kancelária:

REFAGLASS s.r.o.
Na Flusárně 168
261 01 Příbram
Česká republika


Výroba:
Vintířov 185
357 35 Vintířov
Česká republika


Zaradenie do kategórií