Metrostav DS a.s.

Metrostav DS a.s.

Výroba a predaj asfaltových zmesí, asfaltový betón a asfaltová zmes za tepla, obaľovaná zmes. Spracovanie asfaltových zmesí. Stavebné práce spojené so spracovaním asfaltových zmesí. Výstavba, rekonštrukcie a opravy dopravných stavieb, vrátane diaľnic, komunikácií. Frézovanie živičných krytov. 8 výrobní asfaltových zmesí rozmiestnených strategicky na území SR.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

Metrostav DS a.s.
Stráž 223
960 01, Zvolen
IČO: 46120602

O nás

Naším poslaním je na profesionálnej úrovni realizovať požiadavky obchodných partnerov a rozvíjať spoločnosť v rámci celej Slovenskej republiky. Činnosťami tejto realizácie sú predovšetkým výroba, predaj a spracovanie asfaltových zmesí, veľkoplošné a lokálne opravy výtlkov, výstavba a rekonštrukcie dopravných stavieb.

Zamestnávame kvalifikovaných pracovníkov, ktorých odbornú činnosť umocňujú schválené systémy manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva. 

Platné certifikáty sú zároveň zárukou dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečného toku informácií.

Disponujeme ôsmimi výrobňami, rozmiestnenými strategicky po celej Slovenskej republike.

Dokážeme rýchlo, kvalitne a spoľahlivo zabezpečiť požiadavky stálych, ako aj potenciálnych zákazníkov.

Vzhľadom na dlhodobú tradíciu, odbornosť našich ľudí a cenovú politiku patríme medzi najúspešnejšie firmy v regióne.

Patríme do TOP 10 firiem Banskobystrického regiónu a zároveň sme vyhodnotení aj ako spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní, kde nám udelili pečať spoľahlivosti a bonity.

Sortiment

  • Výroba a predaj asfaltových zmesi
  • Asfaltový betón
  • Asfaltová zmes za tepla
  • Obaľovaná zmes
  • Spracovanie asfaltových zmesí
  • Stavebné práce spojené s pokládkou asfaltových zmesí
  • Výstavba, rekonštrukcie a opravy dopravných stavieb, vrátane diaľnic, komunikácií
  • Frézovanie živičných krytov

Doprava a mechanizácia

  
8 výrobní asfaltových zmesí rozmiestnených strategicky na území SR

Naše výrobne:

www.metrostavasfalt.sk/vyrobne/

Certifikáty

Na koho sa obrátiť

Obchodná námestníčka
Monika Fízeľová
+421 917 715 046
Riaditeľ
Ing. Rastislav Löffler
+421 905 625 793
Výrobno-technický námestník
Ing. Milan Hronec
+421 907 750 966

Ďalšie adresy

Výrobňa asfaltových zmesí Dubnica nad Váhom,
Kvášovecká cesta 927
018 41 Dubnica nad Váhom

Kontakt:
Vedúci: Martin Žember
mob. +421 905 633 015
e-mail:

martin.zember@metrostavds.sk

 

Výrobňa asfaltových zmesí Višňové,
013 23 Višňové 726

Kontakt:
Vedúca: Mgr. Iveta Parčišová

mob. +421 907 858 279
e-mail:

iveta.parcisova@metrostavds.sk

 

Výrobňa asfaltových zmesí Senec,
Nitrianska cesta 5
903 01 Senec

Kontakt:
Vedúci: Ing. Matej Takáč
mob. +421 915 614 819
e-mail:

matej.takac@metrostavds.sk

 

Výrobňa asfaltových zmesí Ružomberok,
Bystrická cesta 65
034 00 Ružomberok

Kontakt:
Vedúci: Ing. Marián Palúch
mob. + 421 905 241 834
e-mail:

marian.paluch@metrostavds.sk

 

Výrobňa asfaltových zmesí Badín-Kečka,
Badín 754
976 32 Badín

Kontakt:
Vedúci: Ing. Marek Bubelíny
mob. +421 907 855 628
e-mail:

marek.bubeliny@metrostavds.sk

 

Výrobňa asfaltových zmesí Chminianska Nová Ves,
082 33 Chminianska Nová Ves

Kontakt:
Vedúci: Igor Gočik
mob. +421 915 804 621
e-mail:

igor.gocik@metrostavds.sk

 

Výrobňa asfaltových zmesí Nové Zámky,
Komárňanská cesta 19
940 02 Nové Zámky

Kontakt:
Vedúci: Peter Virág
mob. +421 907 801 895
e-mail:

peter.virag@metrostavds.sk

 

Výrobňa asfaltových zmesí Beňuš
976 64 Beňuš

Kontakt: 
Vedúci: Pavel Ryba
mob. +421 918 682 187
e-mail:
pavel.ryba@metrostavds.sk


Zaradenie do kategórií