Skanska SK a.s. - Výroba asfaltových zmesí Veľká Ida (Košice)

Skanska SK a.s. - Výroba asfaltových zmesí Veľká Ida (Košice)

Výroba a pokládka všetkých druhov zhutnených asfaltových zmesí vrátane modifikovaných.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

Skanska SK a.s. - Výroba asfaltových zmesí Veľká Ida (Košice)

044 55, Veľká Ida
IČO: 31611788

O nás

Výrobňa asfaltových zmesí vo Veľkej Ide pri Košiciach predstavuje výrazný skok v efektivite výroby, pracovnom prostredí i výrazne nižšom ekologickom zaťažení oproti technológiám používaným v minulosti. Zásadný rozdiel je nielen v efektívnom využití plochy formou vežového usporiadania, ale aj v skrátení doby výroby jednej šarže oproti technológii s použitím vozíkovej dráhy. Celá obaľovačka je riadená z riadiaceho centra - velína. Riadenie prebieha automaticky s kontrolou technologického procesu na obrazovke počítača. Maximálny hodinový výkon obaľovačky je 160 ton asfaltovej zmesi za hodinu.

 

Skanska Sk a.s.zabezpečuje výrobu a kladenie všetkých druhov zhutnených asfaltových zmesí vrátane modifikovaných. Na Slovensku sme priamymi vlastníkmi jednej obaľovacej súpravy, ďalšie tri prevádzkujeme v združení. Na ukladanie asfaltového krytu vozoviek používame moderné finišery, ktorými dosahujeme vysokú kvalitu povrchu nových vozoviek.

 

V ČR a SR disponujeme 15 modernými obaľovacím súpravami pre výrobu hutnených obaľovaných zmesí a liatych asfaltov. Kvalita a udržateľný rozvoj sú zaistené prostredníctvom akreditovaného laboratória a ďalej kontrolnými laboratóriami na všetkých prevádzkach a vďaka úzkej spolupráci s technology naprieč spoločnosťou Skanska na celom svete.
Realizáciu asfaltových technológií vykonávame prostredníctvom našich regionálnych závodov.

Sortiment

asfaltové zmesi - kompletná ponuka

 

Referencie

www.skanska.sk/co-robime/specialne-sluzby/obalovacky-asfaltovych-zmesi/

 

Jedna z hlavných hodnôt spoločnosti Skanska je zodpovedný prístup k životnému prostrediu.

Dôležitou súčasťou tejto oblasti je sledovanie a vyčíslenie vplyvov jednotlivých výrobných procesov a použitých materiálov na životné prostredie z pohľadu klimatických vplyvov na Zemi (uhlíková stopa) - k tomu používame metodiku Analýza životného cyklu (LCA).

Na základe výstupov LCA potom môžeme deklarovať Prehlásenie o vplyve produktu na životné prostredie (EPD). Analýzu LCA sme v minulom roku spracovali pre dva druhy asfaltových zmesí, jednu s použitím 18% asfaltového recyklátu (R-mat.) A druhý bez R-materiálu a EPD k týmto druhom zmesou prešla úspešne overením certifikačnou autoritou, spoločnosťou VÚPS. Sme tak prvá stavebná spoločnosť v SR, ktorá má pre tento typ výrobku (asfaltová zmes) overené EPD a navyše máme vyčíslené, že výrobou zmesi s použitím R-materiálu znižujeme uhlíkovú stopu o 13%.

Certifikáty

Na koho sa obrátiť

Vedúci obaľovačky
Branislav Borovský
+421 918 701 056

Ďalšie adresy

Obaľovačka asfaltových zmesí Šelpice (Trnava) - Uniasfalt s.r.o.
adresa prevádzky:
919 09 Šelpice 136

tel.: +421 33 593 10 55

vedúci obaľovačky:
Martin Blaškovič
mobil: +421 902 970 295
E-mail: 

martin.blaskovic@eurovia.sk

   
Obaľovačka asfaltových zmesí Vígľaš (Zvolen) - Uniasfalt s.r.o.
adresa prevádzky:
Lom Vigľaš
962 02 Vígľaš

tel.: +421 45 538 0121

vedúci obaľovačky:
Peter Piovarči
mobil: +421 903 782 438
E-mail: peter.piovarci@eurovia.sk
  
Obaľovačka asfaltových zmesí Horný Hričov (Žilina) - Uniasfalt s.r.o.
adresa prevádzky:
Horný Hričov
013 42 Horný Hričov

vedúci obaľovačky:
Stanislav Vrábel
mobil: +421 902 986 559
E-mail: 

stanislav.vrabel@eurovia.sk

  

Skanska SK a.s.
Krajná 29
821 04 Bratislava

Tel.: +421 248 295 111


Zaradenie do kategórií