Danucem Slovensko a.s. - Cementáreň Rohožník

Danucem Slovensko a.s. - Cementáreň Rohožník

Výroba šedého a bieleho cementu. 

 


Ako nás kontaktovať?

Adresa

Danucem Slovensko a.s. - Cementáreň Rohožník
Rohožník
906 38, Rohožník
IČO: 00214973

O nás

Závod v Rohožníku zaberá plochu 750 000 m² a zamestnáva približne 220 pracovníkov, dnes patrí medzi najmodernejšie v strednej a východnej Európe.

Sortiment

Biely cement 

otvára nové estetické a dekoratívne možnosti svojho využitia v súčasnej architektúre i interiérovom a exteriérovom dizajne.

Betón z bieleho cementu ide z hľadiska dizajnových možností ešte ďaleja poskytuje nevyčerpateľný tvorivý potenciál. Používa sa všade tam, kde je potrebné zvýrazniť krásu betónu a využiť pritom jeho dokonalú pevnostnú a statickú funkčnosť.

Betónové výrobky z bieleho cementu je možné farebne zladiť s okolím. Betón z bieleho cementu nevyžaduje takmer žiadnu údržbu a dokáže si zachovať svoj vzhľad a krásu na dlhé roky, čo ocenia hlavne ich užívatelia. Preto sa biely cement uplatní tak pri výstavbe polyfunkčných objektov, ako je známe Elesko v Modre, ale aj rodinných domov, ktorých príkladom je vila v Žiline (pozri foto). Zaujímavosťou je, že v strednej Európe sa biely cement vyrába iba na Slovensku. Biely cement z rohožníckej cementárne Holcim pritom patrí svojimi vlastnosťami k celoeurópskej špičke. 

Šedý cement

CEM I 42,5 R 

Portlandský cement vysokej pevnostnej triedy s vysokým nárastom počiatočných pevností. Rýchly nárast hadratačného tepla a počiatočných pevností umožňuje veľmi skoré odformovanie betónových výrobkov i betónových konštrukcií. Vhodný pre náročné konštrukcie, výrobu betónov kvalitatívne vyšších tried, predpätého betónu, betónových prefabrikátov a drobného betonárskeho tovaru. Cement je vhodný aj na betónovanie v prostredí s teplotami nižšími ako 5 °C pri dodržaní zásad betonáže pri nízkych teplotách.

CEM I 52,5 N

Portlandský cement najvyššej pevnostnej triedy s normálnym nárastom počiatočných pevností. Vhodný pre najnáročnejšie betónové konštrukcie, predpätý betón, výrobu prefabrikovaných stavebných dielcov a drobného betonárskeho tovaru a výrobu nivelizačných hmôt, špeciálnych mált a lepidiel

CEM I 52,5 R

Portlandský cement najvyššej pevnostnej triedy s rýchlym nárastom počiatočných pevností, ktoré umožňujú veľmi skoré odformovanie betónových výrobkov i betónových konštrukcií. Vhodný pre najnáročnejšie betónové konštrukcie, predpätý betón, výrobu prefabrikovaných stavebných dielcov a výrobu nivelizačných hmôt, špeciálnych mált a lepidiel.

CEM II/A-S 42,5 R

Portlandský troskový cement vysokej pevnostnej triedy s rýchlym nárastom počiatočných pevností, ktoré umožňujú veľmi skoré odformovanie betónových konštrukcií. Produkt je vhodný na výrobu náročných železobetónových konštrukcií, predpätých betónov, betónov vyššej pevnostnej triedy. Zvýšené hydratačné teplo umožňuje betónovanie za nižších teplôt (okolo +5 °C)

CEM II/A-S 42,5 N

Portlandský troskový cement vysokej pevnostnej triedy s normálnymi počiatočnými pevnosťami. Je vhodný na výrobu náročných železobetónových konštrukcií, predpätých betónov a betónov vyššej pevnostnej triedy. Ideálny produkt pre použitie pre výrobu transportovaného betónu v letnom období. 

CEM II/A-LL 42,5 R

Portlandský cement s vápencom vysokej pevnostnej triedy s rýchlym nárastom počiatočných pevností. Rýchly nárast počiatočných pevností umožňuje veľmi skoré odformovanie betónových výrobkov i betónových konštrukcií. Vhodný pre náročné konštrukcie, výrobu betónov kvalitatívne vyšších tried, betónových prefabrikátov a drobného betonárskeho tovaru. Cement je vhodný aj na betónovanie v prostredí s teplotami nižšími ako 5 °C. 

CEM II/A-LL 42,5 N

Portlandský cement s vápencom vysokej pevnostnej triedy s normálnym nárastom počiatočných pevností. Vhodný pre náročné konštrukcie, výrobu betónov kvalitatívne vyšších tried. Ideálny produkt pre použitie pre výrobu transportovaného betónu v letnom období. 

CEM III/A 32,5 R

Vysokopecný cement so zvýšeným obsahom vysokopecnej trosky (do max. 65 % hmotn.), s vysokým nárastom počiatočných pevností. Je vhodný na výrobu betónových a železobetónových konštrukcií nižších a stredných pevnostných tried. Ideálny produkt pre použitie pre výrobu transportovaného betónu. Zvýšená odolnosť voči agresívnemu prostrediu predurčuje tento cement na prípravu vodostavebných betónov a betónovanie v agresívnom prostredí XA1. 

CEM III/B 32,5 N

Vysokopecný cement s vysokým obsahom vysokopecnej granulovanej trosky (minimálny obsah 66 % hmotn.), s normálnym nárastom počiatočných pevností. Je vhodný na výrobu betónových a železobetónových konštrukcií nižších a stredných pevnostných tried. Ideálny produkt pre použitie pre výrobu transportovaného betónu v letnom období. Nízky vývin hydratačného tepla a pomalý nárast počiatočných pevností predurčuje tento produkt pre betonáže veľkých betónových blokov a základov. 

Certifikáty

Na koho sa obrátiť


Ďalšie adresy

Cementáreň Turňa nad Bodvou

Dvorníky - Včeláre 149

044 02 Dvorníky - Včeláre

Kontakt:

Telefón: +421 (0) 34 77 65 205

E-mail: zakaznickyservis@danucem.com

 


Pobočky