ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - CB PETRŽALKA

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - CB PETRŽALKA

Výroba transportbetónu, cestného betónu, dodávky zavlhnutých zmesí na stabilizáciu podložia, výroba špecialnych produktov: ANHYDRIT, CEMENTOVÝ LIATY  POTER,  PENOBETÓN 


Ako nás kontaktovať?

Adresa

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - CB PETRŽALKA
Dolnozemská 11
851 04, Bratislava
IČO: 35825286

Kontakt

Mobil: +421 905 123 166
E-mail: info@alas.sk
Web: www.alas.sk

O nás

Spoločnosť ALAS SLOVAKIA, s. r. o., pôsobí na slovenskom trhu od roku 2002. Významnou časťou výrobného programu je aj produkcia transportbetónu. Betonáreň CB Petržalka bola uvedená do prevádzky 1.5.2012. Je to betonáreň na vysokej technickej úrovni s kapacitou 80 m3 čerstvého betónu/hod. Betonáreň je prevádzkovaná počas celého roka. V zimnom období pracuje s použitím teplej vody a kvalitných hygienicky nezávadných prísad. Zákazníkovi poskytujeme bezplatný servis pri návrhu a modifikácii čerstvých betónových zmesí za účelom zvýšenia požiarnej bezpečnosti, mrazuvzdornosti, priľnavosti, vodotesnosti, chemickej odolnosti, odolnosti voči obrusu, farebnosti, pohľadovosti a ďalších vlastností. Prevažujúcou činnosťou spoločnosti je ťažba a spracovanie kameniva, ktoré je určené na predaj stavebníkom, ale aj iným spotrebiteľom.Sortiment kameniva je certifikovaný v zmysle zákona č. 90/1998 o stavebných výrobkoch, podľa EN a STN.

Sortiment

Dodávky transportbetónu a zavlhnutých zmesí na stabilizáciu podložia.
Výroba špecialnych produktov: ANHYDRIT, CEMENTOVÝ LIATY  POTER,  PENOBETÓN

Produkcia

  • transportbetón triedy C 8/10 - C 60/75
  • vodotesný betón, max. priesak 50 mm, trieda C20/50, C 25/30, C 30/37
  • kamenivo stmelené hydraulickým spojivom triedy KSC I a KSC II
  • cementová stabilizácia triedy SC I a SC II
  • cementobetónové kryty vozoviek triedy CB I a CB III
  • ekostyrén betón


Transportbetón je vyrábaný podľa normy STN EN 206
Cestný betón je vyrábaný podľa normy STN 73 6123

Doprava a mechanizácia

vlastné autodomiešavače
viď. www.alas.sk

Kvalita

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. má zavedený systém manažérstva kvality splňujúci požiadavky normy EN ISO 9001 pre ťažbu a spracovanie kameniva a výroby transportbetónu.

Certifikáty

Spoločnosť ALAS SLOVAKIA s.r.o. má dlhodobé skúsenosti s náročnými činnosťami potrebnými pre včasnú dodávku  kvalitných výrobkov určených primárne pre stavebný trh:
-          drveného a ťaženého kameniva
-          transportbetón
Naša spoločnosť pri svojej výrobnej činnosti postupuje podľa technologických predpisov a dosahuje dlhodobo vysokú kvalitu výrobkov, ktoré štandardne spĺňajú európske a národné normy.
Prevádzky spoločnosti sú certifikované notifikovanými osobami v rámci legislatívy SR a kvalita výroby je kontrolovaná vnútropodnikovým laboratóriom a v spolupráci s akreditovanými laboratóriami.
Okrem kvality výrobkov máme na pamäti aj ekologické aspekty pri ťažbe nerastného bohatstva a výrobe transportbetónu a na všetkých našich prevádzkach dbáme o šetrný prístup k prírode a nášmu okoliu.

Na koho sa obrátiť

Vedúci prevádzky
Ing. arch. Matej Polerecký
+421 905 123 166
Dispečing-BA
dispečer betónu
+421 905 105 472

Cenník

Cenník transportbetónu

Ďalšie adresy

Prevádzky: www.alas.sk/sk/locations-sk/
   
ALAS SLOVAKIA, s.r.o.
Polianky 23
841 01 Bratislava
tel: +421 2/6920 4011
e-mail: info@alas.sk


Skupina