Danucem Slovensko a.s. - Kameňolomy - Lom Mníchova Lehota

Danucem Slovensko a.s. - Kameňolomy - Lom Mníchova Lehota


Danucem Slovensko a.s. je najväčším výrobcom a dodávateľom stavebných materiálov - cementu, kameniva a transportbetónu - a súvisiacich služieb na Slovensku.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

Danucem Slovensko a.s. - Kameňolomy - Lom Mníchova Lehota

913 21, Mníchova Lehota, pošta Trenčianska Turná
IČO: 00214973

Otváracia doba

Doba expedície:

6.00 - 17.00 v pracovných dňoch
(10.30 - 11.00) obedná prestávka

O nás

Stabilne vysoko kvalitné cementy, kamenivo a betóny z produkcie Danucem Slovdensko a.s. v kombinácii so službami sú využívané pri stavbe obytných domov, ako aj širokej škály projektov ako sú tunel Sitina, projekt Eurovea v Bratislave, Europe Shopping Center v Banskej Bystrici, logistické centrum v Nitre a priemyselný park v Leviciach.

Danucem Slovdensko a.s. je dodávateľom kvalitného kameniva zo svojich štrkovní v Bratislave – Podunajských Biskupiciach, Veľkých Úľanoch, Orlove a Geči a z lomov v Čachticiach, Hubine, Jablonici a Mníchovej Lehote.

Sortiment

Stredisko produkuje široký sortiment výrobkov prírodného kameniva, ktoré má všestranné použitie pri výstavbe a údržbe cestných komunikácií, pri výrobe betónov a všeobecne v stavebníctve, hutníckom a metalurgickom priemysle, ako aj v poľnohospodárstve a záhradnej architektúre.

Prírodné kamenivo do 16 mm je základom živičných obaľovacích zmesí pre úpravy cestnej siete. Vyhľadávanou je frakcia 0/4, ktorá sa používa ako materiál do mált na murovanie a na omietky vnútorné i vonkajšie.

Stredisko dodáva i lomový kameň používaný na reguláciu riek, potokov a v individuálnej i investičnej výstavbe ako základový a murovací materiál.

Lomový kameň je dodávaný triedený, netriedený, záhozový do a nad 200 kg a upravený lomový kameň na stavbu vodných diel.

Všetky výrobky vyhovujú požiadavkám Vyhlášky č. 12/2001 Z.z. O požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.

 

Upozorňujeme zákazníkov, že z dôvodu bezpečnostných opatrení platí vo všetkých prevádzkach prísny zákaz odberu kameniva do vriec, vedier a podobne.

 

Frakcie

 • 0/2
 • 2/4
 • 0/4
 • 0/8
 • 4/8
 • 8/11
 • 8/16
 • 16/32
 • 32/63
 • 63/125
 • 0/16
 • 0/32
 • 0/63
 • 0/100
 • LK netriedený
 • LK zához do/nad 200kg

 

Certifikáty

Na koho sa obrátiť

Vedúci kameňolomu
Marián Hörik
+421 910 625 478

Expedícia (Mníchova Lehota)
+421 32 64 86 260

Cenník

Cenník kameniva

Ďalšie adresy

Lom Hubina

Adresa: Hubina 1, 922 21  Hubina

Vedúci: Jaroslav Chalás

Email: hubina@danucem.com

Telefón:+421 33 77 47 182

Mobil: +421 918 906 728

Doba expedície:           

7.00-15.00 v pracovných dňoch (11.00-11.30) obedná prestávka

 

Lom Jablonica
Adresa: Jablonica 629 , 906 32 Jablonica

Vedúci: Ján Červeňanský

Email:  jan.cervenansky@danucem.comjablonica@danucem.com

Mobil:    +421 903 804 204

Telefon: +421 34 65 83 611 (expedícia)

Doba expedície:           

7.00-15.00 v pracovných dňoch (11.00 - 11.30) obedná prestávka

 

 

Lom Čachtice

Adresa: Želežničná 3 , 916 21 Čachtice

Vedúci:  Richard Putera

Email: richard.putera@danucem.com

Telefón:+ 421 32 74 06 440

Mobil:   +421 903 610 854

Doba expedície:           

6.00-17.00 v pracovných dňoch (10.30-11.00) obedná prestávka


Pobočky