ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - štrkovňa PETRŽALKA

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - štrkovňa PETRŽALKA

štrkovňa, alas


Ako nás kontaktovať?

Adresa

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - štrkovňa PETRŽALKA
Dolnozemská 11
851 04, Bratislava 5 - Petržalka
IČO: 35825286

O nás

Spoločnosť ALAS SLOVAKIA, s. r. o., pôsobí na slovenskom trhu od roku 2002. Prevažujúcou činnosťou spoločnosti je ťažba a spracovanie kameniva, ktoré je určené na predaj stavebníkom, ale aj iným spotrebiteľom. Významnou časťou výrobného programu je aj produkcia transportbetónu. Sortiment kameniva je certifikovaný v zmysle zákona č. 90/1998 o stavebných výrobkoch, podľa EN a STN.

Sortiment

- prírodné tažené kamenivo prané
 

Frakcie

0/2; 0/4; 4/8; 8/16; 16/22; 22/90; 0/32; neupravená surovina; jemný zásypový materiál

0/2 predrvená

Použitie
- betónové a maltové zmesi
- betónové výrobky, prefabrikáty
- drenáže, zásypy inžinierskych sietí
- dekorácia
- strešné krytiny

Kvalita

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. má zavedený systém manažérstva kvality splňujúci požiadavky normy EN ISO 9001 pre ťažbu a spracovanie kameniva a výroby transportbetónu.

Certifikáty