ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - kameňolom LOŠONEC

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - kameňolom LOŠONEC

kameňolom, lomový kameň, melafýr


Ako nás kontaktovať?

Adresa

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - kameňolom LOŠONEC

919 04, Lošonec
IČO: 35825286

O nás

Spoločnosť ALAS SLOVAKIA, s. r. o., pôsobí na slovenskom trhu od roku 2002. Prevažujúcou činnosťou spoločnosti je ťažba a spracovanie kameniva, ktoré je určené na predaj stavebníkom, ale aj iným spotrebiteľom. Významnou časťou výrobného programu je aj produkcia transportbetónu. Sortiment kameniva je certifikovaný v zmysle zákona č. 90/1998 o stavebných výrobkoch, podľa EN a STN.

Sortiment

prírodné drvené kamenivo, vyvretá hornina - melafýr (paleobazalt)
  

Frakcia

0/2; 2/4; 0/4; 4/8; 8/11; 11/22; 31,5/63; 32/63; 0/32; 0/63;16/32; kamenná múčka; kameň do 200 kg

Použitie
- povrchové vrstvy vozoviek s vysokými nárokmi na odolnosť voči šmyku
- podkladové vrstvy v inžinierskom staviteľstve
- na výstavbu ciest s vysokými nárokmi na únosnosť podložia
- koľajové podložia a koľajové lôžka
- asfaltové zmesi
- betónové a kamenárske výrobky
- drenáže, zásypy inžinierskych sietí
- dekorácie

Kvalita

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. má zavedený systém manažérstva kvality splňujúci požiadavky normy EN ISO 9001 pre ťažbu a spracovanie kameniva a výroby transportbetónu.

Certifikáty