ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - kameňolom KAMENEC POD VTÁČNIKOM

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - kameňolom KAMENEC POD VTÁČNIKOM

kameňolom, andezit, kameň


Ako nás kontaktovať?

Adresa

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. - kameňolom KAMENEC POD VTÁČNIKOM

972 44, Kamenec pod Vtáčnikom
IČO: 35825286

Otváracia doba

Po - Pia:

od 7:00 do 15:30. 

So - Ne: zatvorené

O nás

Spoločnosť ALAS SLOVAKIA, s. r. o., pôsobí na slovenskom trhu od roku 2002. Prevažujúcou činnosťou spoločnosti je ťažba a spracovanie kameniva, ktoré je určené na predaj stavebníkom, ale aj iným spotrebiteľom. Významnou časťou výrobného programu je aj produkcia transportbetónu. Sortiment kameniva je certifikovaný v zmysle zákona č. 90/1998 o stavebných výrobkoch, podľa EN a STN.

Sortiment

prírodné drvené kamenivo, vyvretá hornina - andezit
  

Frakcia

0/2; 2/4; 0/4; 4/8; 8/11; 11/22; 31,5/63; 32/63; 0/32; 0/63; netriedená surovina; netriedený kameň 0/200, kameň do 200 kg; plochý andezit platňový


V ŽST Bystričany je možnosť nakládky na vagóny.


Použitie
-
povrchové vrstvy vozoviek s vysokými nárkmi na odolnosť voči šmyku
- podkladové vrstvy v inžinierskom staviteľstve
- na výstavbu ciest s vysokými nárokmi na únosnosť podložia
- koľajové podložia a koľajové lôžka pre rýchlostné trate
- asfaltové a betónové zmesi
- betónové a kamenárske výrobky
- drenáže, zásypy inžinierskych sietí
- dekorácie

Kvalita

ALAS SLOVAKIA, s.r.o. má zavedený systém manažérstva kvality splňujúci požiadavky normy EN ISO 9001 pre ťažbu a spracovanie kameniva a výroby transportbetónu.

Certifikáty